Resultatförbättringar i Konsum Värmlands bokslut för 2007; Fortsatt hög investeringsnivå gav försäljningsrekord

Verksamhetsåret 2007 var det fjärde året med en mycket hög investeringstakt för Konsum Värmland. Mellan åren 2004-2007 har investeringarna i mark, byggnader och inventarier uppgått till över 400 Mkr. Trots den höga investeringssumman har resultatet förbättrats, samtidigt som man idag har ett mycket modernt butiksbestånd och en egen livsmedelsindustri. Något som är en starkt bidragande orsak till rekordförsäljningen på 3,6 miljarder kronor (3,3 miljarder). Ökningen, som uppgick till 10, 1 % (3,0 %), tillhör bland de bästa i landet inom dagligvarubranschen.

– Den goda försäljningsutvecklingen är ett direkt resultat av det strukturella stålbad föreningen genomgått under de senaste åren. Med tanke på att Värmland som landskap inte längre har någon direkt tillväxt är vi mycket nöjda med försäljningsresultatet, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Den positiva försäljningen innebär också att Konsum Värmland stärker sina sedan tidigare höga marknadsandelar till 51,7 % (47,6 %).

– Som en lokal förening är det viktigt att vi bibehåller och stärker våra marknadsandelar. Inte minst med tanke på att vi har en egen livsmedelsindustri, som är mycket beroende av den volym som marknaden i Värmland utgör.

Fler medlemmar delade på 29 Mkr
Antalet medlemmar har också haft en positiv utveckling. Under året har 4 355 personer anslutit sig, vilket innebär att 130 779 värmlänningar är delägare i Konsum Värmland. Räknar man på landskapets hushåll motsvarar det en täckning på drygt 90 %. Under året delades premiecheckar ut som i sin tur inlöstes till ett konsumentvärde på 29 Mkr (27).

– Under de senaste fyra åren har vi haft medlemmarnas uppdrag att förnya och strukturera om butiksnätet. Att vi både ökar försäljningen och medlemsantalet kan vi bara tolka på det sättet att medlemmarna tycker om vad vi gör.

Intensivt och händelserikt år
2007 var alltså ett fortsatt intensivt år för Konsum Värmland. Under året öppnades helt nya butiker i Sunne, Kil och Sysslebäck. Bergvik köpcenter med Coop Forum Bergvik genomgick en total omställning och butikerna i Degerfors, Svanskog, Vikene, Stöllet och Skillingsfors genomgick en inre omställning. Dotterföretaget Pekås öppnade nya butiker i Skoghall och Ekshärad, och beslutade att etableras även i Kil.
Det ökande intresset för lokal matproduktion innebar också att Konsum Värmland charkfabrik expanderade genom att förlägga delar av charkproduktionen till tidigare Scan Västs lokaler i Kil. Den totala materiella investeringssumman för 2007 uppgick till 150 Mkr (164 Mkr).

– Även 2007 var ett fortsatt mycket intensivt och händelserikt år. Jag törs påstå att Konsum Värmland varit en av de mest offensiva inom svensk konsumentkooperation, under de senaste åren. Vår envishet med att behålla och utveckla den egna livsmedelsindustrin har också visat sig vara en framgångsfaktor.

Resultatförbättring
Årets resultat i koncernen uppgick till 21,8 Mkr (-24,7). Årets resultat i moderföretaget uppgick till 14,5 Mkr (2,9 Mkr) och soliditeten uppgår till 39,6 % (40,2).

– Med tanke på den intensiva investeringsfasen i kombination med en ökad konkurrens är vi nöjda med att kunna presentera en resultatförbättring. Men vi har alla förutsättningar att förbättra oss ytterligare på den sista raden. Vårt moderna butiksbestånd, den positiva försäljningsutvecklingen i kombination med genomförda rationaliseringar har lagt grunden för detta.

Framtidstro i Värmland
Inför det kommande året fortsätter man bland annat att stärka upp den lokala identiteten med hjälp av den egna livsmedelsindustrin. Med charkproduktionen i Kil som utgångspunkt har man inlett ett samarbete, bland annat med Kils Kommun, Region Värmland, LRF och Hushållningssällskapet. Projektet, som går under arbetsnamnet Kil Innovation Food Arena, syftar till att kartlägga och förstärka den lokala matproduktionen i regionen.

– Intresset för lokal producerad mat har aldrig varit så stort som det är just nu. Vi hoppas därför att hjälpa ännu fler lokala producenter att öka sina volymer. Något som också stimulerar tillväxten i Värmland.

Fortfarande är det också en del etableringar som står högt på önskelistan. För några veckor sedan påbörjades en omfattande om- och tillbyggnad i Coop Forum Karlskoga. Bara det är en investering på 43 Mkr. Vidare har man lämnat in en intresseanmälan för att bygga en helt ny butik i Torsby, samtidigt som man undersöker möjligheten till expansion, bland annat i Karlstad, Forshaga, Munkfors, Arvika och Grums.

– Vi tror på Värmland och vi visar det i handling. När vi investerar hamnar dessutom varenda krona i Värmland, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information kontakta; VD Steve Fredriksson, 054-220100 eller informationschef Klas Olsson, 054-220102

Läs mer om Konsum Värmland på www.konsumvarmland.se