Premiär för Coop-tåget till Eskilstuna

Premiär för Coop-tåget till Eskilstuna

Över 30 procent av Coops transporter inom Sverige går på räls vilket årligen ersätter 17 000 lastbilstransporter. I veckan gjordes en historisk omläggning när Coop-tåget för första gången växlade in på sin nya rutt till Eskilstuna där Coop byggt en helt ny varuterminal för landets mer än 800 Coop-butiker.  

Coop investerar i ny högautomatiserad varuterminal och logistiklösning utanför Eskilstuna. Verksamheten är igång och med en stegvis upptrappning får allt fler Coop-butiker leveranser från det nya lagret. Nu tas ytterligare ett viktigt steg i och med att Coops unika godståg börjar ankomma till den nya terminalen.

I snart 15 år har Coop kört mat på tåg som ett led av vårt hållbarhetsarbete. Det är ett klimat- och resurseffektivt sätt att transportera varor som passar väl in i vår transportmix. När vi sökte rätt plats för att bygga Coops nya varuterminal var tillgången till tågräls en förutsättning för att välja platsen. Nu kan vi köra det eldrivna tåget ända fram till på- och avlastning och ytterligare minska klimatavtrycket från våra transporter, säger Peter Rosendahl, transportchef Coop Logistik.

Med start i veckan ankommer ett av två Coop-tåg Eskilstuna dagligen medan det andra tåget ligger kvar på sträckan Malmö-Bro (där en av nuvarande terminaler ligger). I takt med att fler butiker får varor från terminalen i Eskilstuna kommer mer gods ta tåget till Eskilstuna. Innan sommaren kommer Coop-tågen helt ha lagt om rutten till att köra Malmö – Eskilstuna.

På väg mot fossilfria transporter 

Coop arbetar för att ställa om samtliga transporter till fossilfria bränslen. En stor del är klart i och med att över 30 procent av Coops transporter inom Sverige går på tåg. Därtill kör flera transportörer med förnybar diesel. Samtidigt kvarstår arbete att göra.

Vilken mix av bränslen och teknik vi ska ha på morgondagens transporter är en strategisk viktig fråga för oss. Transporterna ska vara både tids- och kostnadseffektiva och med så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi har långväga transporter och i bostadsmiljö. Det vi vet med säkerhet är att Coop ska ställa om till fossilfria transporter där vi fortsatt vill ha tåget som en central, säger Peter Rosendahl, transportchef Coop Logistik.

Fakta om transporter på tåg 

Coop är den matkedja som transporterar mest på tåg inom Sverige och har investerat i egna tåg. Sedan 2009 rullar Coop-tågen dagligen genom Sverige fullastad med Coops varor. Tågtransporterna innebär att Coop årligen ersätter närmare 17 000 lastbilstransporter, motsvarande utsläpp av koldioxid med 9 600 ton eller 20 procent av den klimatpåverkan Coop mäter och rapporterar varje år.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se 

 • Nya affärschefer för Coop och X:-tra

  Nya affärschefer för Coop och X:-tra

  Coop Sverige rekryterar Krister Thid som ny affärschef för X:-tra. Han kommer närmast från Willys och rollen som Kategoriområdeschef. Sven Skarlöv, tidigare affärschef för X:-tra blir från 2 april ny affärschef för Coop-kedjan.
  Read more
 • MedMera Bank fortsätter ta marknadsandelar

  MedMera Bank fortsätter ta marknadsandelar

  MedMera Bank presenterar en positiv årsrapport för 2023 trots de utmaningar som påverkat nischbankerna. Med en ökande kundbas och fokus på affärsregler har banken visat på tillväxt och framtidstro.
  Read more