Pant från Konsum Värmlands medlemmar gav 12 021 träd

Pant från Konsum Värmlands medlemmar gav 12 021 träd

I ett 50-tal av Konsum Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2016 skänkte Konsum Värmlands medlemmar 240 549 kronor den vägen. Pengarna går till Vi-skogen och gör att 12 021 träd kan planteras i östra Afrika.

  • Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitisk obunden organisation som är knuten till den svenska konsumentkooperationen, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.

Väl använda pengar
Pengarna som kommer in via burkar och flaskor kommer att bli väl använda. För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Träden ökar inkomsterna och skyddar mot torka, skyfall, jorderosion och andra effekter som idag drabbar miljontals människor i Afrika.

  • Vi vill rikta ett varmt tack till alla som trycker på Biståndsknappen hos Konsum Värmland, säger Henrik Brundin som är vice VD för Vi-skogen. Träden ger en bättre miljö, pengar till barnens skolgång och skyddar mot klimatförändringarnas effekter.
  • Det gläder oss att den insamlade summan ökade under förra året. Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att vara med och hjälpa. Många små belopp blir betydelsefulla summor för hjälp till självhjälp åt fattiga. Vårt bidrag på 12 021 träd medverkar till att ge liv, hopp och framtidstro, avslutar Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.

 

För ytterligare fakta; Se gärna; www.konsumvarmland.se eller www.viskogen.se

För ytterligare information; kontakta gärna Marcus Lundstedt, pressansvarig Vi-skogen, tfn; 070-107 43 17 eller Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02