På väg mot fossilfria transporter – test med ellastbil

På väg mot fossilfria transporter – test med ellastbil

Nu genomför Coop tillsammans med en av våra transportörer och Volvo en testkörning med tunga ellastbilar – som ett led i arbetet att ta Coop mot fossilfria transporter.

Coop arbetar för att ställa om samtliga transporter till fossilfria bränslen. En stor del är klart i och med att mer än 30 procent av Coops transporter inom Sverige går på det eldrivna Coop-tåg. Därtill kör flera transportörer med förnybar diesel. Men jobb kvarstår. Transporter med lätta och tunga lastbilar behöver gå över till eldrift, förnybara drivmedel eller vätgas. Hur den mixen ska se ut kommer att formas de närmaste åren.   

Vilken mix av bränslen och teknik vi ska ha på morgondagens transporter är en viktig fråga för oss att landa i. Transporterna ska vara både tids- och kostnadseffektiva och med så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi har långväga transporter och i bostadsmiljö. Testkörningen med tunga lastbilar på el har gått mycket bra och vi och vår transportör tar med oss lärdomar kring laddning, transportkapacitet och annat, säger Peter Rosendahl, transportchef Coop Logistik.  

Det är Coops transportör som kör i södra Sverige som tillsammans med Volvo testkör riktigt tunga lastbilar på el. Det handlar om elektriska lastbilar som vid full last väger närmare 50 ton (lastvikt 27 ton). 

Testet genomförs genom att dryck hämtas i Falkenberg och transporteras till Malmö. Det är en sträcka på 34 mil där lastbilarna går på fossilfri el.