På plats i Milkos lokaler E-handelsföretaget Bra Mat Hemma har flyttat till Karlstad

E-handelsföretaget Bra Mat Hemma, som ägs av Konsum
Värmland och Wingefors Invest, har under förra veckan flyttat från
Örebro till Karlstad. Förutom de tidigare kunderna i Örebroområdet kan
VDn Karin Trautman, tillsammans med sina tre anställda, nu också erbjuda
kunder i Karlstad, Hammarö och Karlskoga möjligheten att, via nätet,
prenumerera på veckans middagar för leverans direkt hem till dörren. 

img_3014

Bild; Från vänster Ida Reinholdsson, Magnus Stöhre och Karin Trautman. På bilden saknas nyrekryterade Linda Granath-Westin.

Det var i mitten av juni som det stod klart att Konsum
Värmland förvärvade 51 % av Bra Mat Hemma av Wingefors Invest. Sedan
dess har det rått en febril verksamhet, och nu har man flyttat hela
verksamheten från Örebro till Milkos fastighet i Karlstad. Inledningsvis
var ambitionen att man, förutom till de tidigare kunderna i Örebro,
under senhösten skulle på allvar lansera tjänsterna i Värmland. Men
redan nu finns möjligheten i Karlstad, Hammarö och Karlskoga.

– Direkt när det blev känt att vi fick Konsum Värmland
som delägare fick vi efterfrågan från kunder runt Karlstadområdet, utan
att vi ens marknadsfört det, säger Karin Trautman. Vi har alltså redan
ett 40-tal kunder i Värmland, en siffra som vi räknar med kommer att
mångdubblas inom de närmaste veckorna. Och när vi någon gång under
hösten ska utöka tjänsterna till fler platser i Värmland kommer den att
stiga ännu mer.


Fyra anställda på plats

Karin Trautman, tillsammans med Magnus Stöhre och Ida Reinholdsson, har
flyttat sina bopålar från Örebro till Karlstad. Inom kort utökas
personalstyrkan med nyrekryterade Linda Granath-Westin. Verksamheten
bedrivs för närvarande i provisoriska lokaler i Milkos fastighet, men
samtidigt pågår det ombyggnad för en skräddarsydd, ändamålsenlig och
modern lokal i samma fastighet på totalt 400 kvm.

– Vi bedömde intresset för våra tjänster så
pass stort här i Värmland, så vi valde att snabbt flytta, om än till
provisoriska lokaler. Men inom några veckor räknar vi med att flytta in i
de nya och specialanpassade lokalerna härintill, säger Karin.


Fler
nyheter på gång

Idag erbjuder man färdiga matkassar, uppvägt och klart, tillsammans med
recept för två, fyra eller sex personer. Kassarna, som räcker för fyra
vardagar, levereras till hemmet i en sluten kylkedja på söndagar. Detta
har varit Bra Mat Hemmas framgångsrecept så här långt. Men inom kort
planerar man att lansera en hel del nyheter. Men här är Karin Trautman
än så länge lite förtegen.

– Vi har långt gångna planer på att utöka
vår verksamhetsidé ytterligare. Det är något som vi återkommer till. Men
redan nu kan jag avslöja att det bland annat kommer att handla om att
bli marknadsledande på lokalproducerat. Något vi har alla möjligheter
till tack vare samarbetet med Konsum Värmland.

– Det känns riktigt bra att vara på plats
här i Karlstad. Kombinationen med vår erfarenhet av den speciella
e-handelsbranchen, med Konsum Värmlands lokala livsmedelsindustri och
färdiga logistikapparat, innebär att vi tillsammans kommer att erbjuda
markanden mest kvalitativa och flexibla matkasseerbjudande, avslutar
Karin Trautman.

För ytterligare fakta, se gärna; www.bramathemma.se , www.konsumvarmland.se eller www.wingeforsinvest.se

För ytterligare information, kontakta;
Karin Trautman, VD för Bra Mat Hemma, tfn; 070-874 83 63 eller Konsum
Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02.