Över 1,86 miljoner bin tack vare Coops medlemmar

Över 1,86 miljoner bin tack vare Coops medlemmar

När Coops kunder växlar in sina medlemspoäng kan de välja att stötta svensk biodling och då bidra till fler bisamhällen runt om i landet. Tack vare Coops medlemmar kommer det att finnas 1,86 miljoner bin i totalt 31 bikupor under 2019.

En rad larmrapporter har visat en dramatisk minskning av pollinerande insekter, exempelvis visar en långtidsstudie i tyska marker att mängden flygande insekter har minskat med 82 procent sedan slutet av 1980-talet. Nästan tre fjärdedelar av de livsmedel som finns på butikshyllorna är på ett eller annat sätt beroende av animalisk pollinering.

Utan pollinerade insekter skulle butikernas hyllor gapa tomma. Vi jobbar brett med den, där den här möjligheten för våra medlemmar att bli bi-faddrar är ett exempel på vad vi gör. Jag är glad och stolt över att många medlemmar tar den här chansen att vara en del av lösningen, säger Anneli Bylund, chef för Hållbarhet Livsmedel på Coop.

Biologisk mångfald är en viktig fråga för Coop. För varje 3000 poäng som Coops medlemmar växlar in, placerar föreningen Svenska Bin ut 100 surrande honungsbin i bisamhällen runt om i Sverige. Tack vare Coops medlemmars poänginväxling kommer totalt 1,86 miljoner bin utplacerats i 31 kupor under 2019.

Kuporna finns utplacerade i hela landet, från Tollarp i söder till Arvidsjaur i norr. Honungen som produceras i kuporna säljs lokalt.

Fakta om bikuporna

– Möjligheten att växla in poäng till bin har funnits sedan 2016.

– Varje kupa innehåller cirka 60 000 bin.

– Uppställningsplats bestäms av värd/uppdragstagare

För mer information

Coops pressjour, tel. 010-743 13 13

 • Volta Greentech och Coop i samarbete för mer klimatsmart mjölk

  Volta Greentech och Coop i samarbete för mer klimatsmart mjölk

  Volta Greentech, det svenska startupbolaget och ett av bolagen i den svenska foodtech-acceleratorn Bloomer (https://bloomeraccelerator.com/), har skapat ett algfodertillskottet med potential att reducera metanutsläpp hos kor med 60–90 procent. Nu startar den första kommersiella studien med fodertillskottet, med syftet att kvalitetssäkra mjölken och med målsättningen att utveckla en kommersiell produkt i Coops butiker under 2021. Studien genomförs med 24 mjölkkor och väntas vara klar i november 2020.
  Läs mer
 • Coop sätter mål om minskat matsvinn – mindre än 1 procent år 2025

  Coop sätter mål om minskat matsvinn – mindre än 1 procent år 2025

  En tredjedel av den mat som produceras i världen går till spillo och matsvinnet i butiker och hushåll i Sverige uppskattas till cirka 55 kg per person per år. Mot bakgrund av detta vill Coop ta ett större ansvar för att branschen ska bidra till att minska matsvinnet. Därför sätter vi nu upp ett mål om att det matsvinn som uppstår i vår egen verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen år 2025.
  Läs mer