Öppnar nytt näthandelsnav i Kungens Kurva

Öppnar nytt näthandelsnav i Kungens Kurva

De senaste årens starka framgång inom e-handel har medfört att Coop Sveriges styrelse har beslutat att investera i ytterligare en så kallad darkstore belägen i den strategiskt viktiga och stora handelsplatsen i Kungens Kurva söder om Stockholm. Med satsningen kommer Coop tredubbla sin kapacitet för näthandel och kunna möta den snabbt ökande efterfrågan.

Kungens Kurva som sedan länge är Skandinaviens största handelsområde kommer att växa i betydelse de närmaste åren bland annat i anslutning till färdigställandet av mångmiljard-projektet Förbifart Stockholm.

Coop kommer att samarbeta med fastighetsägaren, ett konsortium som leds av norska Pioneer Capital Partners som i sin tur utgör en del av Adolfsen Group,  för att investera och färdigställa den nya fastigheten till att bli en anläggning som genom modern logistik säkrar effektivitet och kvalitet.

– Mot bakgrund av Coops starka tillväxt inom näthandel de senaste åren så är det glädjande att kunna presentera denna nyhet vilket ger en kraftigt förstärkt kapacitet och goda möjligheter att effektivisera detta viktiga område, säger Sonat Burman-Olsson, VD och Koncernchef för Coop Sverige.

Den löpande förvaltningen och driften kommer att knytas till Coop vilket säkrar en tydlig och bättre kontroll över kritiska processer i ett segment som ställer stora krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Läget lämpar sig mycket väl för in- och uttransporter men även för att transportera varor längre sträckor söderut.

– Coop når idag mer än 50 procent av Sveriges hushåll med vårt lösplock och i stort sett hela befolkningen med våra matkassar. Med den nya anläggningen i Kungens Kurva mer än tredubblar Coop sin leveranskapacitet och rustar därmed för stark tillväxt, tillägger Sonat Burman-Olsson.

Coop nya darkstore och näthandelsnav kommer att starta sin verksamhet under första halvåret 2017. Den nya fastigheten blir en av Coops enskilt största verksamheter och kommer att inrymma samma sortiment som våra stormarknader. En darkstore är inte öppen att besöka för konsumenter fysiskt utan levererar enbart mat till Coops näthandelskunder. Coops första darkstore ligger i Högdalen utanför Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Axelsson, kommunikationsdirektör Coop: 070-820 14 60
Coops pressjour: 010-743 13 13

 • Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny plock- och logistikhubb för sin onlinehandel. Det blir en så kallad dark store som placeras i Malmö och som ligger i direkt förbindelse med Coop Logistiks omlastningscentral och distributörens lokaler. Med den här satsningen kan Coop Syd erbjuda onlinehandel till hela Blekinge och Skåne och samtidigt sänka logistikkostnaderna.
  Read more
 • Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Att lära av historien för att ta avstamp in i framtiden är en viktig del i alla organisationers utveckling. I samband med årsstämman den 17 april och med anledning av att förbundet fyller 125 år ger KF nu ut en ny bok. Boken speglar KF:s historia från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Författare till boken är Anders L. Johansson, tidigare professor och docent vid Uppsala universitet.
  Read more