Ola Andersson ska vässa Stora Coop på CBS

Coop Butiker & Stormarknader knyter till sig Ola Andersson som får uppdraget att utveckla Stora Coops erbjudande inom pris, sortiment och butiksupplevelse.

Tidigare i höstas beslutade Coop i Sverige att renodla sina butiksformat till Coop och Stora Coop. Samtidigt görs nu satsningar för att ytterligare stärka Stora Coops roll som förstahandsvalet för svenska konsumenterna som planerar veckans stora matinköp.

Ola Anderssons uppdrag inom CBS blir därför att stärka den lokala konkurrenskraften genom en bättre prisupplevelse, ett utvecklat sortiment och en ännu mer inspirerande butiksmiljö.

”Jag är väldigt glad att Ola Andersson kommer att ta sig an detta uppdrag. Tillsammans med alla medarbetare på Stora Coop ska han jobba mot vår tydliga vision att erbjuda Sveriges bästa matbutiker”, säger Christian Wijkström, vd på Coop Butiker & Stormarknader.

Ola Andersson har mer än 20 års erfarenhet från svensk dagligvaruhandel bland annat som vd för Hemköp, sortiments- och inköpschef på ICA, affärschef för ICA Kvantum och ICA Supermarket. Ola arbetar idag i ett samarbete med Do Be consulting som konsult inom projekt- och förändringsledning åt företag verksamma främst inom svensk detaljhandel. Hans uppdrag för CBS inleds nu och löper över hela 2019.

”Jag ser fram mot uppdraget att jobba med Stora Coop, som i utgångsläget har välinvesterade och moderna butiker. Nu ska jag hjälpa till att skapa förutsättningar för att öka engagemang och entreprenörskapet så att varje butik ska kunna agera mer kraftfullt på sin lokala marknad, säger Ola Andersson.

Coop Butiker & Stormarknader driver 241 av Coops drygt 650 butiker. Av dem är 42 Stora Coop eller Coop Forum.

För mer information kontakta:
Ola Andersson, 0706-18 93 98
Coops pressjour: 010-743 13 13