Nyval på extra föreningsstämma. Lena Larsson till Coop Värmlands styrelse.

Gårdagens extra föreningsstämma beslutade att utöka Coop Värmlands styrelse med Lena Larsson som idag arbetar som VD för BBgruppen i Karlstad. Lena, som är ekonom i botten, har en lång erfarenhet både som chef, VD och styrelseledamot i företag såsom Ericsson, Värmlands Folkblad, Clarahälsan, Stampen Media, Sveriges Radio, Karlstad Universitet och Länsförsäkringar Värmland.

Lena-Larsson

Lena Larsson är ny styrelseledamot inom Coop Värmland. (Foto; Lena Larsson, fri användning).

– Coop Värmland är inne i en utmanande förändringsresa, säger Lena Larsson. Jag är ödmjuk inför utmaningen och ser fram mot att få bidra med det jag kan för att vi ska klara av det vi står inför. Jag brinner för det medlemsägda och det regionala samtidigt som jag ser betydelsen av standardisering och att dra nytta av storskalighet.

– Vi är glada för att kunna tillföra ytterligare en unik kompetens till Coop Värmlands styrelse, säger VD Tomas Sjölander. Lena har varit drivande i många företag som genomfört liknande förändringsprocesser som vi befinner oss i.

Förändrad ägarstyrning
Den extra föreningsstämman var sedan tidigare påkallad på grund av stadgeförändringar med en förändrad ägarstyrning. Förändringar som i huvudsak består i att förvaltningsrådet upphör som begrepp vilket bl.a. innebär att föreningsstämman direkt väljer styrelsen. Under gårdagens extra föreningsstämma beslutades stadgeförändringarna enhälligt.

– Förvaltningsrådet är en äldre kooperativ organisationsform som idag behöver en förnyelse, säger Tomas Sjölander. Dessutom ökar vi medlemsdemokratin genom att föreningsstämman direkt väljer sin styrelse.

– Coop Värmland ägs av sina 160 000 medlemmar och vår kooperativa organisationsform gör oss helt unika. Nu är det upp till oss att leva upp till våra ägares förväntningar, avslutar Tomas Sjölander.

 

Övriga fakta; Vid den extra föreningsstämman valdes även Ann-Kristine Johansson till ordförande och som ledamöter valdes, förutom Lena Larsson, Leif Olsson, Erik A Eriksson, Olle Eriksson och Mikael Wallteg. Fackliga representanter i styrelsen är Kent Jansson, Linda Pettersson med Doris Jonsson som ersättare.

För ytterligare fakta; kontakta Lena Larsson, tfn; 070-529 43 99, Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02