Nyöppning för Coop Konsum i centrumläge; Konsum Värmland har öppnat ny butik i Töcksfors

Nyöppning för Coop Konsum i centrumläge; Konsum Värmland har öppnat ny butik i Töcksfors

Efter totala investeringar på cirka 8,5 Mkr klippte under fredagen Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson, tillsammans med gränshandelns store entreprenör och fastighetsägare Olav Thon, bandet för nya Coop Konsum Töcksfors.

Under de senaste åren har Töcksfors Shoppingcenter växt till en av
landets största gränshandelsplatser. I samband med den pågående
utbyggnaden lämnade en av Konsum Värmlands butiker, Coop Extra, plats
för ytterligare expansion av centrat. Förändringen innebär också att
dotterföretaget MaxiMat flyttar till ett mer attraktivt läge i centrat,
och utökar samtidigt sina ytor med cirka 500 kvm till totalt 5 000 kvm.
För att tillgodose många medlemmars önskemål om en butik i Töcksfors
centrum, öppnades under fredagen en helt ny butik med profilen Coop
Konsum.

– Töcksfors betydelse som handelplats i Värmland kan inte nog
understrykas, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve
Fredriksson. Men vi ser samtidigt att det återigen finns utrymme för
handel i Töcksfors centrum. Och vi återvänder faktiskt till en plats som
vi lämnade för drygt 12 år sedan.

– Den nya butiken kommer att spela en stor roll, inte minst för de boende
på orten, menar Olav Thon. Att vi inom kort planerar att bygga bostäder
alldeles intill butiken kommer säkerligen att inverka positivt för
butikens framtida utveckling.


Mycket folk hade samlats i regnet för att fira Konsums återkomst till Töcksfors centrum.

Komplett matbutik

Butiken kommer alltså att vara belägen i Töcksfors centrum, inte långt
från det stora shoppingcentrat. Totalinvesteringen har uppgått till 8,5
Mkr, där Konsum Värmland satsat 5 Mkr och Olav Thon Gruppen 3,5 Mkr i
lokalen. Butiken erbjuder främst dagligvaror av både egna och andras
varumärken, och alltsammans inramas med ett av marknadens bredaste utbud
av lokalt producerade varor. Något som Konsum Värmland Bageri och
dotterföretaget Värmlands Chark AB borgar för. Dessutom erbjuds det ett
café, och butiken är ombud för både Posten, ATG och Svenska Spel.
– I en så markant utpräglad gränshandelsbygd som Töcksfors är det viktigt
att ortsbefolkningen inte blir åsidosatta. Därför känns det mycket bra
att kunna erbjuda ett levande centrum, där vi haft en mycket konstruktiv
dialog mellan Konsum Värmland och Olav Thon gruppen under hela
processen, säger förre riksdagsmannen och tillika konsulten vid Olav
Thon Gruppen Kjell Eriksson.

– Vi är mycket stolta över att kunna presentera en av landets modernaste
matbutiker här i Töcksfors. Vi hälsar både nya och gamla kunder
välkommen till Töcksfors centrum, avslutar affärschefen vid Coop Konsum
Töcksfors Anette Uppman.


Mycket folk hade samlats i regnet för att fira Konsums återkomst till Töcksfors centrum.
För ytterligare information; kontakta Konsum Värmlands informationschef
Klas Olsson, tfn; 054-220102, eller konsulten vid Olav Thon Gruppen
Kjell Eriksson, tfn; 070-595 97 68
För ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se