Nybildat Värmländskt bolag förvärvar f.d Milkos lokaler i Karlstad

Nybildat Värmländskt bolag förvärvar f.d Milkos lokaler i Karlstad

Idag stod det klart att nybildande MatMejerier AB förvärvar f.d Milkos lokaler i Karlstad. Säljare var Arla och bakom MatMejerier AB står Eko Väst Invest AB, Konsum Värmland, Grön Ko och Mejeritransporter AB.

 

I samband med Milkos fusion med Arla beslutade Arla att avyttra de tidigare mejerilokalerna i Karlstad. Hela fastigheten har en totalyta på 13 411 kvadratmeter, och har idag ett antal hyresgäster inom den värmländska livsmedelsnäringen, bland annat E-handelsföretaget Bra Mat Hemma, Svensk Pasta och inte minst Grön Ko som är i färd med att flytta sin verksamhet hit. Ambitionen är att lokalerna skall anpassas och hyras ut till ännu fler företag, som är varu- eller tjänsteproducerande inom den värmländska livsmedelsnäringen.

– Eko Väst Invest är bolaget som ska förvärva och investera i små- och medelstora bolag, främst i Värmland, säger Kjell Eriksson, styrelseordförande i Eko Väst Invest AB. Denna affär innebär att vi blir delägare i MatMejerier AB. Ett företag med en affärsidé som syftar till att gynna tillväxten inom den värmländska livsmedelsnäringen. Något som verkligen överensstämmer med grunduppdraget för Eko Väst Invest.

 

Fyra delägare
De övriga delägarna i MatMejerier AB är Konsum Värmland, Grön Ko och Mejeritransporter AB. Alla fyra företag kommer att representeras i styrelsen, och redan nu ser man framtiden an med tillförsikt.

– Vi har en lång tradition och en gedigen erfarenhet av Värmländskt livsmedelshantverk, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson. Med förvärvet av de nya lokalerna har vi alla möjligheter att, på bred front, skapa något helt nytt och unikt för den värmländska livsmedelsnäringen.

– Med drivkraft och engagemang ska vi verka för att Värmland verkligen tar en ledande och innovativ position i det nya matlandet Sverige, avslutar Knut Lillienau, ägare till Grön Ko och tillika Värmlands matlandsambassdör.

För ytterligare information, kontakta Knut Lillienau, tfn; 070-557030 eller Kjell Eriksson, tfn; 070-5959768.

För ytterligare fakta, se gärna; www.ekovastinvest.se www.gronko.se www.mejeritransporter.se eller www.konsumvarmland.se