Ny styrelseordförande i Konsumentföreningen Göta

Vid Kf Götas årsstämma den 8 maj fattades bl a beslut om en ny ordförande för styrelsen i Kf Göta. Föreningens nye ordförande heter Håkan Smith och är sedan länge ett välkänt namn inom den konsumentkooperativa rörelsen.

Smith kom till Kf Göta som ansvarig för försäljnings- och marknadsfrågor samt butiksdrift redan år 1998. Smith avancerade sedan till vd för hela föreningen år 2003. Detta uppdrag innehade han sedan till början av år 2013, då han avgick i enlighet med gällande avtal. Det är således en ny ordförande med en djup kunskap om föreningen.

Detsamma kan man även säga om den avgående ordföranden, Jarl Karlsson. Han kom till Kf Göta i samband med bildandet av föreningen år 1991. Karlsson var då styrelseordförande i Konsum Domus Jönköpings län, en av de föreningar som vid detta tillfälle genom en omfattande fusion bildade Kf Göta.

Under åren 1991 – 2001 var Karlsson styrelsens vice ordförande men övergick år 2002 till att bli ordinarie ordförande efter Sven Nilsson. Denna position innehade han således i 12 år, d v s fram till årets föreningsstämma.

För ytterligare information kontakta
VD Tord Rosenlund, tel 0470-315 21, tord.rosenlund@kfgota.se
Ordf. Håkan Smith, tel 070-579 54 11, hakan.smith@kfgota.se