Ny organisationsstruktur inom KFs dagligvarugrupp

Inom KF-koncernen pågår ett omfattande förändringsarbete för att skapa en konkurrenskraftig och lönsam dagligvaruhandel. Som ett led i pågående förändringar kommer Coop Sveriges organisation att förändras;

• Coop Sverige delas upp i tre verksamhetsområden som tillsammans bildar affärsområdet Coop dagligvaruhandel: – Coop Butiker – ansvarig Jonny Olsson – Coop MedMera/Marknad – ansvarig Ivar Fransson – Coop Inköp och Kategori med dotterbolaget Coop Logistik – ansvarig Jörgen Månsson

• Coop dagligvaruhandel kommer att ledas av KFs vd och koncernchef Lars Idermark.

• Den nya organisationen börjar gälla från och med 1 juni.

• I samband med förändringen kommer vd för Coop Sverige AB Karl Wistrand att lämna Coop Sverige från och med 1 juli.

– Förändringen är ett naturligt steg i pågående arbete med att skapa en effektiv och framgångsrik detaljhandelsverksamhet inom KF-koncernen, säger Lars Idermark.

– Karl Wistrand har på ett mycket konstruktivt sätt bidragit till att vi kommit långt i vårt förbättringsprogram i Coop Sverige. Jag har full förståelse för att han nu vill gå vidare när organisationen förändras, säger Lars Idermark.

– Personligen tycker jag det är tråkigt att inte kunna vara med i fortsättningen av den otroliga förändringsresa som är uppstartad i Coop Sverige. Ibland måste man välja och vd- befattningen för Coop Sverige AB finns inte kvar längre med den strukturella förändring som nu sker. Jag tycker att förändringen är logisk, att det sedan påverkar mig personligen är en annan fråga. I allt förändringsarbete måste man även våga utmana sig själv. Jag önskar alla på Coop lycka till i framtiden, säger Karl Wistrand.

För mer information: Lars Idermark, vd och koncernchef KF, 08-743 26 70 Karl Wistrand, vd Coop Sverige, 08-743 13 85 Kerstin Lager, kommunikationsdirektör KF, 070-258 48 04