Nu skördas frukterna av de senaste årens investeringar; 2009 var ett mycket bra år för Konsum Värmland

2009 var ett mycket bra år för Konsum Värmland. Försäljnings- och resultatutvecklingen innebär att vi med forcerad kraft kan fortsätta vår framtidssatsning och stärka upp den lokala profilen ytterligare, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Bakgrunden till Steve Fredrikssons optimism är att Konsum Värmland kan presentera ett mycket bra resultat för 2009. Koncernens totala omsättning (inkl. moms), från livsmedelsindustri, distributionscentral och koncernens butiker uppgick till 4,6 miljarder kronor vilket är en ökning med 148 Mkr eller 3,3 %. Butiksomsättningen (inkl. moms) uppgick till 4,0 miljarder kronor vilket är en ökning med 106 mkr eller 2,7 %.

Koncernens resultat efter finansiella poster och före skatt uppgick till 35,5 Mkr, en ökning med 24,5 Mkr. Och moderföreningens resultat efter finansiella poster och före skatt uppgick till 31,2 Mkr, en ökning med 16,7 Mkr. Koncernens rörelseresultat uppgick till 31,3 Mkr, en ökning med 11,5 Mkr och moderföreningens rörelseresultat uppgick till 13,5 Mkr, en ökning med 10,4 Mkr.

– Under en femårsperiod har vi investerat för drygt en halv miljard och sett en omsättningsökning på nästan en miljard kronor. Nu börjar vi på allvar att skörda frukterna av föreningens enorma förändrings- och utvecklingsprocess även på slutresultatet, säger en belåten Steve Fredriksson.

Hög marknadsandel, över 28 Mkr i premier och fler medlemmar
Även medlemstillströmningen fortsatte under året. Inte mindre än 4 500 nytillkomna medlemmar innebär att föreningen, per den 31/12 2009, hade 137 984 medlemmar och delägare, som motsvarar drygt 90 % av landskapets hushåll. En av förklaringarna till ökningen är att medlemmarna delade på premier som motsvarar ett konsumentvärde på 28,5 Mkr. Omsättningsutvecklingen innebar också att föreningen kunde försvara sin höga marknadsandel på 54, 2 %

– Medlemsutvecklingen och omsättningsökningen tolkar vi som att värmlänningarna uppskattar sitt Konsum Värmland, något som är en av flera förklaringar till att Värmland år efter år är ett av landets starkaste kooperativa fästen. Kompetenta medarbetare och engagerade förtroendevalda bidrar också i allra högsta grad till våra medlemmars uppskattning.

Tre nya enheter och in i Västmanland
Året inleddes med en lågkonjunktur som fick marknaden att bli mer återhållsam. Men inom Konsum Värmland har man ändå öppnat tre helt nya enheter; Domus Optik i Arvika, All världens mat i Karlstad och via dotterföretaget Pekås har man utökat verksamhetsområdet till Hällefors i Västmanland.

– Det kan löna sig att gå otrampade och oprövade vägar. Den unika satsningen på All världens mat, och att vi för första gången gick utanför landskapets gränser är två lyckade exempel på detta.

Vardagliga arbetet
Under året har man lagt stort fokus på att vidareutveckla och fintrimma den renodlade driften i både butikerna som i livsmedelsindustrin. Den interna ledarutbildningen har också haft en hög prioritet.

– Det vardagliga arbetet i butik och inom bakomliggande led är utomordentligt viktigt i en servicebranch som vår. Våra medarbetare som hela tiden strävar efter ett optimalt kundbemötande har verkligen bidragit till fjolårets positiva utveckling.

”Livsmedelsnäringens Gnosjö”
Det ökande intresset för lokalt producerad mat har inneburit att Konsum Värmland intensifierat samarbetet med Värmländska nätverk inom området. Kil Innovation Food Arena (KIFA), Måltidsriket, Region Värmland och Hushållningssällskapet är bara några exempel på samarbetspartners.

– Genom ömsesidigt samarbete har vi alla möjligheter att göra Värmland till ”livsmedelsnäringens Gnosjö.” Som ett led i den visionen har vi tagit beslutet att göra Charkfabriken till ett helägt dotterföretag till Konsum Värmland, Värmlandschark AB. Genom förändringen möjliggör vi att nå helt nya marknader, både inom och utom landskapets gränser.

Fortsatt expansion
Efter den intensiva byggnadsprocess som föreningen genomgått de senaste fem åren, fortsätter man att leta lägen för nya butiksetableringar och utbyggnader. Norrstrand och Kroppkärr i Karlstad, Arvika, Torsby, Grums och Forshaga står högt upp på agendan.

– Trots avsevärda resultatförbättringar måste vi hela tiden fortsätta att utveckla, förbättra och förnya oss. Att hitta nya butikslägen är bara en del i den processen, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta VD Steve Fredriksson, tfn 054-220100 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102.

För ytterligare fakta; se gärna www.konsumvarmland.se. Där hittar ni också foto på Steve Fredriksson samt verksamhetsberättelsen för 2009.