Nu kommer naturbeteskött till alla Coops butiker

Nu kommer naturbeteskött till alla Coops butiker

Coop kommer i april att introducera ett sortiment av svenskt naturbeteskött under egna varumärket Coop. Naturbeteskött bidrar både till att hålla landskapen öppna och en ökad biologisk mångfald. Dessutom är köttet mörat i minst två veckor vilket ger ett välsmakande, mört och extra saftigt kött.

De svenska naturbetesmarkerna är de mest artrika vi har i vårt land. Här finns utrotningshotade växter, insekter och fåglar. Det är också magra marker som inte passar för odling av spannmål eller baljväxter. För att naturbetesmarkerna ska bevaras och inte växa igen behöver de betas av djur.

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda svenskt naturbeteskött i alla Coops butiker. Köttet håller en hög kvalitet och lantbrukaren får extra betalt för att djuren vårdar den biologiska mångfalden när de håller dessa viktiga marker öppna, säger Majsan Pense, kategorichef för kött på Coop.

Naturbetesmarker är gräsmarker som man inte sått, plöjt, gödslat eller bearbetat med maskiner på minst 20 år. Det kan vara hagmarker, strandängar, skogsbeten, älvbranter, ljunghedar eller allvarsmarker. Detta är områden som stadigt krymper i Sverige, vilket är ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige. Svenskt naturbeteskött får därför grönt ljus i WWF:s köttguide.

– Vi från WWF tycker det är mycket glädjande att Coop nu gör en satsning på att sälja tydligt märkt naturbeteskött. Om man äter kött, är naturbeteskött från svenska betesmarker det bästa valet man kan göra för den biologiska mångfalden. Nötkreaturens bete i naturbetesmarken är en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv i jordbrukslandskapet, säger Håkan Wirtén, Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.

Som ett ytterligare steg i satsningen på naturbetesmarker har Konsumentföreningen Stockholm (KfS) precis startat ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med WWF i syfte att öka arealen naturbetesmark i Roslagen.

– Genom detta projekt bidrar vi också till att få ut mer naturbeteskött till Coops butiker. På så vis gör vi nytta för planeten och för våra medlemmar, säger Lars Ericson, vd för KfS.

Det kött som Coop erbjuder är certifierat och följer de regler som finns för märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött. Märkningen ställer bland annat krav på att djuren ska gå på naturbetesmarker på sommaren, men även att de får en stor andel grovfoder på vintern.

Coops naturbeteskött kommer att finnas som entrecote, flankstek, grytstek, lövbiff, nötstek, oxfilé, rostas, ryggbiff, nötfärs och hamburgare. Naturbetesköttet kommer att vara tillgängligt i Coops butiker med start vecka 15.

För mer information, kontakta:
Coops pressjour: 010 743 13 13

 • Coop höjer ambitionen för sin klimatpåverkan; 25 procent av utsläppen från maten ska bort till 2026

  Coop höjer ambitionen för sin klimatpåverkan; 25 procent av utsläppen från maten ska bort till 2026

  Halvering av utsläppen av växthusgaser från Coops egen verksamhet och 25 procents minskning av klimatpåverkan från maten som Coop säljer till år 2026. Det är två av Coops nya klimatmål. Coop höjer nu ambitionen för sitt arbete för minskad klimatpåverkan med fyra övergripande klimatmål. Målen har godkänts av Science Based Targets och validerade att vara i linje med vad Coop behöver göra för att bidra till att jordens uppvärmning begränsas till max 1,5 grader. 
  Läs mer
 • Coops hållbarhetsdeklaration utsett till Årets hållbara projekt

  Coops hållbarhetsdeklaration utsett till Årets hållbara projekt

  Coops hållbarhetsdeklaration har idag utsetts till Årets hållbara projekt av CIO Awards, IT-Sveriges årliga gala. Hållbarhetsdeklarationen lanserades av Coop tidigare i år för att hjälpa kunder och medlemmar att handla mer hållbart, och för att styra Coops sortiment av livsmedel mot ett lägre hållbarhetsavtryck. 
  Läs mer