Niclas Johansson väljer att avsluta sin tjänst i sommar

Niclas Johansson, vd i Coop Oskarshamn, har på eget initiativ bestämt sig för att lämna sin tjänst i samband med semestern i sommar. Han har ännu inte bestämt vad han ska göra istället.

– Vi beklagar naturligtvis Niclas beslut, för vi hade gärna sett att han fortsatte. Vi kommer nu inleda arbetet med att hitta en efterträdare, säger Lars Elmborg, ordförande i Coop Oskarshamn i en kommentar.

– Beslutet har vuxit fram hos mig sedan föreningsstämman beslutade om att inte gå vidare med fusionen med Konsumentföreningen Göta. Jag har tillsammans med styrelsen arbetat hårt under lång tid för att skapa förutsättningar för en fusion och arbetat för att förankra det i föreningen. När förslaget inte gick igenom känner jag att det blir svårt för mig att driva arbetet vidare enligt den väg som ägarna önskar, säger Niclas Johansson.

Niclas Johansson menar att det är viktigt för honom att tro på det han gör och helhjärtat gå in i arbetet och han har verkligen trott på det fusionen skulle kunna åstadkomma. Det blir därför varken trovärdigt eller möjligt för honom att i stället börja driva utvecklingen mot något helt annat.

– Jag tror att det behövs ett nytt ledarskap som inte har med sig arbetet kring fusionen och all den splittring beslutet tyvärr skapade i organisationen. Det är viktigt för att föreningen ska utvecklas och ges bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Jag önskar föreningen allt gott i det arbetet inför framtiden, säger Niclas Johansson.

För mer information, kontakta:
Coops presstjänst: 010-743 13 13