Nätverksbyggande med konkret resultat Lokala gårdar levererar nötkött till Konsum Värmland

Sedan ett antal veckor tillbaka levererar 14 värmländska gårdar lokalt, kvalitetssäkrat nötkött till Konsum Värmlands större butiker. Leveranserna från Värmlandsbonden AB, är ett direkt resultat av Konsum Värmlands samarbete med Kils kommun, LRF, Region Värmland och Hushållningssällskapet, som går under arbetsnamnet Kil Innovation Food Arena.

I samband med att Konsum Värmland återupptog charkproduktionen i tidigare Scan Västs lokaler, bildades i samarbete med Kils Kommun, LRF, Hushållningssällskapet och Region Värmland ett nätverk för lokal producerad mat – Kil Innovation Food Arena. (KIFA). Syftet med projektet är att med Kil som bas ge möjlighet till fler lokala matproducenter att nå ut till en större marknad.

– Intresset för lokal producerad mat har aldrig varit större än det är just nu. Vi i Konsum Värmland har många års erfarenhet av att arbeta med lokala produkter. Men det finns plats för fler. Därför engagerar vi oss i nätverket KIFA, för att konkret och snabbt ge möjlighet till nya marknader för fler lokala producenter, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Mötesplats som ger snabba resultat
I samband med bildandet av KIFA bjöd Hushållningssällskapet i Värmland in ett 20-tal lokala producenter, stora som små. En av de som deltog var Värmlandsbonden AB, som är en sammanslutning av 14 gårdar runt om i Värmland. Mötet resulterade i att Konsum Värmland nu erbjuder och marknadsför lokalt uppfött nötkött på föreningens större enheter.

– Sedan tidigare har vi med framgång erbjudit lokala varumärken såsom Nästgårds, Värmlandsgris och Värmlandslamm. Genom att även erbjuda Värmlandskött blir den lokala profileringen mer komplett, menar Steve Fredriksson.

– Från Värmlandsbondens sida ser vi fram emot att få leverera till Konsum Värmland. Vi har redan ökat våra leveranser från 100 kilo till 500 kilo i veckan. Vår förhoppning är att Värmlandsköttet ska bli lika framgångsrikt som Värmlandsgrisen. Något som vi har uppfödare har hört många positiva reaktioner om, säger Birte Andersson, från Stenarsbyns Gård, som också är taleskvinna för Värmlandsbonden AB.

Kvalitetssäkrat
Nötköttet som levereras är kvalitetssäkrat. Det betyder att en 12-punktslista ska följas. I listan framgår det bland annat att djuren ska vara uppfödda i Värmland, regler för antibiotikaanvändning, dokumentation av foderanvändning och att gårdarna ska vara öppna för besök av konsumenter. Vidare är köttet garanterat extra mörat, vilket innebär två veckors extra mörning. Genom detta får köttet bättre kvalité och det är lättare att lyckas med vid tillagningen.

– Tillsammans med Konsum Värmland står vi för högsta kvalitet genom hela kedjan, från uppfödare till konsument, säger Birte Andersson.

Inledningsvis erbjuds Värmlandskött i tre Coop Forum, elva Coop Extra och i ett antal konsumbutiker runtom i Värmland. Men från Konsums sida har man ambitionen att successivt utöka samarbetet.

– Vår långsiktiga ambition är att erbjuda Värmlandsköttet i samtliga våra försäljningsställen i Värmland, avslutar Steve Fredriksson.


Övriga Fakta;

Värmlandsbonden AB startades år 2002 som en ideell förening. Våren 2003 lanserades köttet för första gången, och då ombildades föreningen till ett aktiebolag. 14 gårdar ingår i Värmlandsbonden AB.

För ytterligare information, se gärna www.varmlandsmat.se

För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna www.konsumvarmland.se

Kontakta gärna; Birte Andersson, Värmlandsbonden AB tfn; 070-530 68 50, eller Klas Olsson, Konsum Värmland, tfn: 054-220102