Naturskyddsföreningen och Konsum Värmland i samarbete; Handlar för ett hållbart och schyst fiske

Fisken i våra hav är på väg att ta slut. Ett exempel är den europeiska ålen som uppskattas har minskat med 99 procent sedan 50-talet, och riskerar därför att försvinna för gott. Naturskyddsföreningen i Karlstad och Konsum Värmland genomför därför en gemensam informationskampanj hur man som enskild kund kan bidra till ett hållbart fiskebestånd.

al_med_stuvad_farskpotatis

Den europeiska ålen har uppskattats så till den grad att 99 procent av beståndet försvunnit sedan 50-talet. Foto; Konsum Värmland

På lördag, den 1 oktober från klockan 11 till 15, finns representanter från Naturskyddsföreningen Karlstad på plats i Konsum City i Karlstad. Detta som ett led i att man vill uppmärksamma ”miljövänliga veckan” som kommer att hållas den 1 – 9 oktober.

– Vi vill berätta för kunderna hur enkelt det är att välja alternativ till de mest hotade fiskarterna, säger Leif Lövström, ordförande i Naturskyddsföreningen i Karlstad. Det finns gott om miljömärkta fiskar och skaldjur, där KRAV är ett bra exempel. För att göra det ännu enklare för kunden har vi tagit fram en ”app” till mobilen, som enkelt finns att hämta på vår hemsida.

Tydlig fiskepolicy hos Konsum
Konsum Värmland följer sedan ett par år tillbaka, tillsammans med den övriga konsumentkooperationen, en tydlig fiskepolicy. Detta innebär att man inte säljer de mest hotade arterna där europeisk ål, viltfångad havskatt eller vissa arter av bergtunga bara är några exempel. Man följer rekommendationerna från Världsnaturfonden (WWF), Marine Stewardship Council (MSC) och liknande organisationer.

– Med fiskepolicyn vill vi konkret medverka till ett levande hav även för kommande generationer, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

– Konsum Värmland har spårbarhet på fisken i alla sina butiker, så att vi konsumenter kan se var fisken kommer ifrån. Dessutom saluför de inte de mest hotade fiskarterna, avslutar Leif Lövström från Naturskyddsföreningen.

För ytterligare fakta, se gärna www.naturskyddsforeningen.se/fisk eller www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Lars-Ola Westerlund, sekreterare i Naturskyddsföreningen Karlstad, tfn; 073-656 64 69, eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02