Mitticity´s avtal med Choise Hotels Sweden AB innebär Förstärkt cityhandel i Karlstad

Tack vare att Mitticity träffat avtal med Choise Hotel kan vi nu äntligen gå vidare i förprojekteringen av detaljhandeln i Karlstad city.

Då vi tror på centrumhandeln kommer vi att investera miljontals kronor inom en totalyta på 4 000 kvm, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson. Under onsdagen presenterade Mitticity-konsortiet att avtal träffats med Choise Hotels Sweden AB om etablering av ett exklusivt hotell på totalt 8 000 kvm. Detta medför bl a att nuvarande Domus-fastighet rivs för att lämna plats planerade detaljhandelsytor på totalt 14 000 kvm. För Konsum Värmlands del innebär också beslutet att man äntligen kan påbörja planeringsarbetet för handel på totalt 4 000 kvm.

* Vi är medvetna om att många har saknat Domus sedan branden. Det känns nu skönt att äntligen påbörja planeringen inför återuppbyggnaden. Exakt vad som kommer att ingå i den nya gallerian, och hur den kommer att se ut är i dagsläget inte helt klart. Då verksamheten kommer att bedrivas i helt nya, moderna och ändamålsenliga lokaler har man ambitioner att skapa en verksamhet med ny inriktning, men ändå bevara lite av det “gamla” Domus.

* Vi håller och se över vilket sortiment och vilka branscher som kan tänkas vara intressanta. Vi kommer att ta fasta på det som “gamla” Domus var duktiga på, nämligen trivseln, servicen och atmosfären. Samtidigt har vi ambitionen att skapa något helt nytt. Vi har alla förutsättningar att lyckas då vi kommer att bedriva verksamheter i en av landets modernaste och intressantaste cityhus. I samband med rivningen av Domus försvinner en klassisk fasad i Karlstad city. Utformningen och utseendet har diskuterats i snart 40 år. Uppfattningarna har gått isär, men ingen har varit helt oberörd.

* Det kan vara lätt att bli lite nostalgisk när man tänker på att den klassiska fasaden försvinner. Men inom en tvåårsperiod räknar med att påbörja en helt ny och spännande verksamhet i Karlstad. Därför är jag oerhört nöjd med beslutet, som inte bara består av ett jättehotell. Vårt nya “Domus” kommer att låta tala om sig över hela landet, avslutar en nöjd Leif Olsson.

Fakta Mitticity
* Bildades i mars 1999 av byggnadsföretaget Peab, Löfbergs fastigheter AB, Bengt Arrestad AB, Konsum Värmland samt ytterligare sju värmländska intressenter.
* Äger största delen av kvarteret Druvan, mellan Västra Torggatan, Drottninggatan, Järnvägsgatan och Tingvallagatan.
* Planerna är, förutom ett hotell, att etablera 14 000 kvm handelsyta, 5 000 kvm kontor och cirka 100 lägenheter.
* Siktar på en invigning av första etappen 2002, övriga etapper inom ett år därefter.

För ytterligare information om Konsum Värmlands etablering kontakta;
VD Leif Olsson tel; 054-220100 eller informationschef Klas Olsson tel 054-220102
eller 070-6017152

Pressmeddelande har skickats till; NWT, VF, Radio Värmland, TV 4 Värmland, Tvärsnytt och Karlstad-tid