MedMera Bank och Landshypotek Bank stärker konkurrensen på bolånemarknaden i nytt samarbete

MedMera Bank och Landshypotek Bank stärker konkurrensen på bolånemarknaden i nytt samarbete

MedMera Bank och Landshypotek Bank inleder nu ett samarbete för att göra det enklare för fler att ansöka om att flytta sitt bolån. De två kooperativt ägda aktörerna stärker därmed konkurrensen på bolånemarknaden ytterligare.

Samarbetet innebär att nya Coop Privatlånekunder kan erbjudas möjlighet att ansöka om konkurrenskraftiga bolån hos Landshypotek Bank.

– Sedan vi startade vår bolåneresa har många upptäckt fördelarna med tryggt bolån till ett transparent pris. Det här är ett naturligt steg för oss i vårt ständiga arbete med att göra det enklare för fler att hitta till Landshypotek. Vi ser den här armkroken med MedMera Bank som ett kvitto på att vi har ett attraktivt erbjudande som fler vill få tillgång till, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Det nya samarbetet är också en milstolpe för MedMera Bank, som nu får möjlighet att erbjuda sina privatlånekunder att flytta sitt befintliga bolån till Landshypotek.

– Med stigande bolåneräntor och ökade driftskostnader för sitt boende vill vi på MedMera Bank kunna erbjuda våra kunder ett enkelt sätt att byta bolånebank för att skapa en bättre balans i vardagsekonomin. Samarbetet gör det möjligt att erbjuda våra lånekunder en enkel ansökan och ett smidigt byte till Landshypotek Bank med konkurrenskraftiga räntor på bostadslån. Genom att använda redan inhämtad kreditinformation om nya kunder gör vi det enkelt att ansöka om att flytta sitt befintliga bostadslån. Vi vill att det ska vara lika enkelt att byta bolånebank som det är att bli kund hos oss, säger Alekh Singh, Produktchef på MedMera Bank.

Landshypotek började erbjuda bolån 2017. Banken har sedan dess utmanat med konkurrenskraftiga räntor och vuxit snabbt på bolånemarknaden. Allt fler hittar till den annorlunda banken som tryggt, enkelt och med tydliga räntor möter kunderna. I den generella uppgång som på senare tid präglat räntemarknaden har Landshypotek jobbat för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

MedMera Bank – Enklare, Schysstare, Snabbare

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF), som bedriver bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. MedMera Bank erbjuder finansiella tjänster, Coop Spara och Coop Privatlån, under Coops varumärke.
Banken erbjuder enkla och flexibla lösningar för både nya och befintliga kunder.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Coop presstjänst, media@coop.se, 010-743 13 13