MedMera Bank fortsätter ta marknadsandelar

MedMera Bank fortsätter ta marknadsandelar

MedMera Bank presenterar en positiv årsrapport för 2023 trots de utmaningar som påverkat nischbankerna. Med en ökande kundbas och fokus på affärsregler har banken visat på tillväxt och framtidstro.

Fler ville bli kund hos oss och under året som gått ökade vår kundbas inom in- och utlåning med 15 %.

Detta är ett tydligt tecken på förtroendet från våra kunder och det bekräftar vårt fortsatta engagemang för att erbjuda högkvalitativa banktjänster.

Under det senaste året har vi intensifierat vårt fokus på att förbättra och utveckla vårt kredit- och affärsregelverk för att säkerställa en ännu mer professionell och pålitlig hantering av våra affärer. Vi har även introducerat flera tjänster som möjliggör flexiblare lösningar för våra kunder, vilket har resulterat i en positiv respons från marknaden.

En av våra senaste lanseringar, vår fastränteprodukt med olika bindningstider, har framgångsrikt välkomnats av våra kunder och är ett exempel på vår strävan efter att möta deras behov på bästa sätt.
Vår affärsvolym, som definieras av summan av in- och utlåning, har ökat med 21 % under det senaste året. Dessutom är vi glada att rapportera att vårt resultat för 2023 uppgick till 86 mkr, vilket är en förbättring med 26 mkr jämfört med föregående år. Ett resultat som vi starkt attribuerar till alla våra anställda, som med sina insatser och med stort engagemang har bidragit till denna utveckling.

“Det gångna året präglades av hög inflation, kraftiga höjningar av styrräntor och ökad geopolitisk osäkerhet vilket resulterade i att många hushåll är ekonomiskt pressade. Detta har drivit upp kreditförluster generellt vilket också syns i lönsamheten bland nischbanksaktörer. Mot bakgrund av detta är det naturligtvis glädjande att bankens lönsamhetsförbättring kunde fortsätta. Vår framgång vittnar om vår förmåga att anpassa oss och jag är övertygad om att banken står väl rustad inför framtiden”, säger Kenneth Nybohm, VD på MedMera Bank.

För mer information om MedMera Bank och för att läsa årsredovisningen i sin helhet, besök:

coop.se/bank-och-betalkort/om-medmera-bank

Om MedMera Bank
MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till KF och bedriver bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. Banken erbjuder finansiella tjänster inom lån och spar under Coops varumärke. MedMera Bank har ca 50 anställda.

Vid frågor, kontakta Coops pressjour 010-7431313 eller media@coop.se

 • Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny plock- och logistikhubb för sin onlinehandel. Det blir en så kallad dark store som placeras i Malmö och som ligger i direkt förbindelse med Coop Logistiks omlastningscentral och distributörens lokaler. Med den här satsningen kan Coop Syd erbjuda onlinehandel till hela Blekinge och Skåne och samtidigt sänka logistikkostnaderna.
  Read more
 • Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Att lära av historien för att ta avstamp in i framtiden är en viktig del i alla organisationers utveckling. I samband med årsstämman den 17 april och med anledning av att förbundet fyller 125 år ger KF nu ut en ny bok. Boken speglar KF:s historia från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Författare till boken är Anders L. Johansson, tidigare professor och docent vid Uppsala universitet.
  Read more