Lokal framtidssatsning i rekordformat Konsum Värmland vill expandera för hundratals miljoner!

Konsum Värmland ska fortsätta som ett starkt företag som verkar i Värmland och som ägs av värmlänningar. Vi vill investera och satsa i länet, vi tror på Värmland och vi visar det i handling, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson

Bakgrunden till Steve Fredrikssons optimism och framtidstro är Konsum Värmlands mycket offensiva planer för de närmaste fyra till fem åren. Bland annat vill man säkerställa mark för kommande butiksetableringar och förädla och utveckla befintliga butiker. Därutöver har Konsum Värmland också planer på att införskaffa ytterligare mark intill den egna livsmedelsindustrin vid Orrholmen i Karlstad. Den totala investeringsnivån beräknas att uppgå till cirka 400-450 miljoner kronor under den närmaste fyra- till femårsperioden.

– Mellan åren 2004-2009 investerade Konsum Värmland för drygt en halv miljard kronor i våra butiker och i vår livsmedelsindustri. Detta är investeringar som på allvar börja bära frukt. Därför vågar vi att gå vidare med ytterligare offensiva åtgärder som ska säkerställa Värmland som ett av landets starkaste kooperativa fästen för en lång tid framöver, säger Steve Fredriksson.

Runt om i Värmland
Redan nu arbetar man med om- eller tillbyggnader på en rad platser i Värmland. Vid Coop Extra Styckåsgatan i Arvika pågår i skrivande stund en utbyggnad på cirka 700 kvm. Vid butikerna Torsby, Forshaga, Grums, Töcksfors och i Norrstrand i Karlstad pågår det sedan tidigare diskussioner med kommunerna och övriga intressenter om möjligheter till expansion i form av nybyggnad, eller om- och tillbyggnad.

– Vi vill visa att ett lokalt företag som Konsum Värmland kan erbjuda de modernaste och attraktivaste butikerna. Om våra butiker ges möjlighet till expansion förstärks dessutom marknadskraften för vår lokala livsmedelsindustri, samtidigt som marknaden ökar för en mängd lokala leverantörer runt om i Värmland. Något som konkret bidrar till arbetstillfällen på platser såsom Segmon, Tolitta, Torsby, Ängebäck, Värmlandsnäs, och många fler.

Många nya butikslägen i Karlstad
Även om det innebär många möjligheter att verka som ett lokalt företag medför detta faktum också vissa hinder, främst i form av ett begränsat marknadsområde.

– Till skillnad från våra konkurrenter har vi bara Värmland som marknadsområde. Därför måste vi hela tiden expandera, inte minst på de platser som växer. Av den anledningen är det mycket viktigt att vi hittar nya butikslägen inom Karlstadsområdet.

Konsum Värmland har därför uppvaktat Karlstad Kommun med en hemställan om utbyggnader och helt nya butikslägen. Förutom Norrstrand, som redan nämnts, är man intresserade av att bygga nytt, eller bygga ut på platser såsom Råtorp, Rud, Bergvik, Kroppkärr, Herrhagen, Skattkärr och Bellevue.

– Karlstad är en mycket viktig marknadsplats för oss, där vi faktiskt inte expanderat i något nytt läge sedan vi tog initiativ till Bergvik Köpcenter 1982. Men efter en konstruktiv dialog med kommunen har vi goda förhoppningar om ett antal nya lägen.

Från Konsum Värmlands sida kan man ännu inte svara på frågan när de nya butikerna kan tänkas att öppna. Det är heller inte helt fastställt inom vilken profil eller inriktning man vill driva butikerna.

– Efter ett förhoppningsvis positivt besked från kommunen hoppas vi komma igång med vårt eget planeringsarbete så snart som möjligt. Men vi kommer helt klart att tillföra den totala handeln inom Karlstad helt nya dimensioner.

Utbyggnad på Orrholmen
Konsum Värmland driver också sedan många år tillbaka en egen livsmedelsindustri på Orrholmen i Karlstad. Anläggningen, som sysselsätter cirka 400 personer, består av Charkfabrik, Bageri, Färskvarucentral och Transportcentral. Dessutom driver man en filial till Charkfabriken i Kil. Den senare tidens ökande intresse för lokalt producerade varor har medfört en markant ökning av försäljningen till kunder utanför föreningens egna butiker. Och för att säkerställa framtida tillväxtsmöjligheter har man gjort en framställan till Karlstad kommun om markanskaffning i anslutning till nuvarande produktion i Karlstad.

– Anläggningen som vi bedriver är unik i sitt slag. Med en ökad samverkan mellan olika regionala livsmedelsproducenter, ser vi stora möjligheter till merförsäljning inför framtiden. Därför vill vi säkerställa möjligheten för framtida expansion för vår egen livsmedelsindustri.

– Konsum Värmland fungerar som ett lokomotiv för en mängd småskaliga livsmedelsproducenter. Under 2009 köpte vi in dagligvaror och transporter från 44 värmländska leverantörer till ett värde av 553 miljoner kronor. Vi vill fortsätta att konkret bidra till Värmlands tillväxt. Därför är det utomordentligt viktigt att föreningen hela tiden tillåts och har möjlighet att utvecklas i en positiv riktning, avslutar Steve Fredriksson.

Övriga fakta;

Beräknade utökning av ytor inom en fyra- till femårsperiod

Marförvärview 33 500 kvm

Butiksyta17 600 kvm  

Bilaga; Fotomontage Coop Extra Rud
Ny butik Rud.pdf

För ytterligare information, kontakta; VD Steve Fredrikson, 054-220100 eller informationschef Klas Olsson, 054-220102

För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna www.konsumvarmland.se