Landshövdingen invigde Konsum Värmlands nya bageri!

Efter totalt 15 Mkr i investeringar och en ombyggnadstid på nära två år invigdes Konsum Värmlands nya bageri under fredagen.

Ny maskinell utrustning, nya recepturer och KRAV-godkännande är några av de nya attributen. Invigningen förrättades av landshövding Ingemar Eliasson under åskådande av ett antal särskilt inbjudna gäster.

 

1965 bakades det för första gången i bageriet, som då ägdes av KF fram till 1994 då Konsum Värmland tog över. Att det skulle investeras en så stor summa i bageriet var ingen självklarhet. Ett tag var bageriet till och med nedläggningshotat.

 

–         Då de gamla maskinerna hade varit med rätt länge stod vi inför ett vägval. Att bygga nytt, eller, göra som de flesta andra bagerier i Värmland, lägga ned, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

 

–         Det kunde blivit så att vi fått köpa bröd från annat håll och sedan distribuera det till våra butiker. I så fall hade bara fem lagerarbetare fått behålla jobben.

 


Tryggat för 100 anställda

I dag är man mycket nöjd med att framtiden nu är tryggad för de ca 100 anställda vid bageriet. Investeringarna och volymökningarna innebär till och med behov av nyanställningar.

–         I dag behöver vi omgående anställa tre bagare på heltid. Fortsätter sedan volymökningarna måste vi stärka upp med ytterligare nyanställningar, säger bagerichefen Åke Magnusson.

Maskinell utrustning – bröd utan tillsatser

De maskinella nyheterna är en matbrödslinje som innefattar jässkåp, skållningsanläggning, skivanläggning och en formrobot. Roboten hanterar formarna vid formbrödsbakning. Ett formbröd som tidigare köpts från ett bageri i Örebro, men nu ska man själv baka formbröd och skiva limpor. En ny skållningsanläggning innebär också att man kan förlänga hållbarheten, utan tillsatser.

–         De nya maskinerna till trots, är yrkeskickligheten avgörande för att få fram ett gott matbröd. Därför har vi genomgått ett utbildningsprogram som omfattat både yrkesförkovran, hygienteknik och maskinkunskap.

2 400 ton bröd per år

Cirka 2 400 ton bröd per år har hittills bakats i bageriet. 2 040 ton frukost- och matbröd, 300 ton kaffebröd och 72 ton konditorivaror. Brödet levereras av egna transportbilar till cirka 100 Konsumbutiker och OK-stationer runt om i Värmland, Bohuslän, Dalsland och Älvsborg. Nyligen har kontakter knutits med en ny viktig kund, nämligen Konsum Bohuslän-Älvsborg.

–         I dag har vi ett modernt bageri. Därför hyser vi goda förhoppningar att volymerna ska ökas med hjälp av nya kunder både bland butiker, kommuner, landsting och storhushåll. Vi har kapacitet att öka produktionen med 50 %, eller 1 200 ton per år.

KRAV-godkännande

Efter ombyggnaden har man lyckats med konststycket att få hela bagerianläggningen KRAV-godkänd. Detta innebär att man, med godkänd receptur, har möjlighet att påbörja tillverkningen av KRAV-märkta produkter. Utöver detta kommer det att satsas mycket på förbakat bröd. Med det menas att den sista gräddningsprocessen av brödet sker direkt i butiken.

–         Ekologiska produkter tillsammans med förbakat bröd är något som ligger i tiden. Här har vi därför en stor utvecklingspotential som förstärker intresset för våra produkter, menar Åke Magnusson.

Återvinning

Som ett led i den ekologiska satsningen har samarbete inletts med Hults Gård, en av leverantörerna av Värmlandsgrisen. Samarbetet innebär att överblivet bröd från butikerna, som tidigare kastats i soporna, mals ned för att användas som grisfoder.

–         Returbrödet ger oss möjlighet att mata grisarna med ett riktigt högvärdigt foder. Vi har faktiskt kunnat höja klassificeringen efter att ha infört den nya kosthållningen, säger Bengt Simberg, grisuppfödare på Hults gård.

Högtidlig invigning

Det är lätt att märka att man är mäkta stolt över sitt nya bageri på Konsum. Under fredagen hölls en högtidlig invigning med landshövding Ingemar Eliasson i spetsen. Klockan 16 00 trycktes det på “startknappen” och det nya bageriet var igång. Bland de speciellt inbjudna gästerna märktes bl a representanter från Karlstads Kommun, Hushållningssällskapet, KRAV och LRF.

–         Vi är verkligen stolta över vårt nya bageri. Därför ville vi förrätta en invigning i lite gammaldags men högtidlig stil, avslutar VD:n Leif Olsson.

Fakta Konsum Värmland bageri

 

Beläget;                vid Tullholmen, Karlstad
Omsättning;          Ca 90 milj/år
Anställda;             Ca 100

 

Tillverkning;         Ca 2 040  ton matbröd/år

 

Ca 300  ton kaffebröd/år

 

Ca 72 ton kondisvaror/år

Råvaru-
Förbrukning         Ca 4.000 ton mjöl/år

 

Ca 200 ton socker och sirap/år

 

Ca 100 ton jäst/år

 

Ca 95 ton margarin/år

 

För ytterligare information kontakta; VD Leif Olsson tel 054-220100, bagerichef Åke Magnusson 054-220292 eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152