Landshövdingen delade ut plastkassepengar till miljön

Landshövding Ingemar Eliasson delade på tisdagen ut drygt 280 000 kronor ur Konsum Värmlands miljöfond.

Två av de större priserna tilldelades Hagfors Speedwayklubb för tillsättande av en projektanställd som ska utveckla klubbens miljöprofil samt till Borgviks Utvecklingsråd i syfte att skapa större möjligheter för sjöturismen i regionen Vänern, Värmeln och Glafsfjorden.

Konsum Värmlands miljöfond bildades 1994 och har till uppgift att stimulera miljöfrämjande åtgärder i Värmland. Som ordförande i fondens styrelse sitter Ingemar Eliasson. Dessutom ingår Karlstads kommundirektör Anna Sandborgh och Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson. Deras uppgift i styrelsen är bland annat att besluta vilka som ska få ta del av medlen. Fonden finansieras genom att fem öre av varje försåld bärkasse av plast skjuts till. Faktum är att det blivit gott om 5-öringar från ett 60-tal butiker under årens lopp. Under åren 1995-2002 har miljöfonden, tillsammans med årets 280 000 kronor, faktiskt delat ut drygt 1,7 mkr. Några av de större priserna på cirka 200 000 kronor vardera har tidigare gått till biotopskydd av naturområdet Hallandaknatten utanför Säffle och till Naturummet i Karlstad. Temat för årets utdelning har varit “Lokalt miljötänkande fokuserat särkilt på mindre orter och landsbygd i Värmland”.

  • Årets tema ligger också helt i linje med Konsum Värmlands framtidssatsningar över hela länet, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

106 000 kronor till speedwayklubben Valsarna

Hagfors Speedwayklubb, Valsarna, tilldelades 106 000 kronor för att vidareutveckla sin miljöprofil. Valsarna har tidigare lagt ned både tid och engagemang i sitt miljöarbete. Klubben har bl a erhållit miljödiplom från stiftelsen “Håll Sverige Rent” och samtliga hemmamatcher är miljödiplomerade. Vidare används metanol som bränsle i motorcyklarna. Då metanol är ett förnybart bränsle bidrar man alltså inte till koldioxidutsläppen från motorcyklarna. Priset ska användas till en projektanställning av en resursperson som får till uppgift att ytterligare utveckla föreningens miljöprofil. Man ska bl a utveckla källsorteringen, samla upp eventuellt oljespill och vidareutveckla miljöutbildningen.

  • Valsarna har lagt ned massor av tid och engagemang i sitt miljöarbete. De är i många avseenden föregångnare inom området i svensk motorsport. Genom projektanställningen vill man förstärka sin miljöprofil ännu tydligare, något som ligger i linje med miljöfondens arbete, säger Konsum Värmlands miljösamordnare Marie Jönsson.

Utökad sjöturism

65 000 kronor tilldelades Borgviks Utvecklingsråd. Med hjälp av priset har man långt gångna planer på att skapa större utflyktsmöjligheter för sjöturismen i regionen Vänern, Värmeln och Glafsfjorden. En förutsättning för detta är ett sjökort som blir tillgängligt för all sorts båttrafik

  • Projektet har flera positiva effekter för bygderna runt Vänerns nordvästra del. En ökad framkomlighet inom sjöturismen innebär att områdets naturupplevelser blir tillgängliga för fler människor, menar Marie Jönsson.

 

  • Projektet har flera positiva effekter för bygderna runt Vänerns nordvästra del. En ökad framkomlighet inom sjöturismen innebär att områdets naturupplevelser blir tillgängliga för fler människor, menar Marie Jönsson.

 

Matutbildningar och skolor

Dessutom tilldelades Långseruds skola, Säffle, 27 000 kronor. Långserud är en liten skola med bara 63 elever och har sedan många år arbetat med nya miljömål. Pengarna ska användas till att förstärka utemiljön för skolans elever. Detta ska bl a ske genom nya komposter, ett vattenarrangemang och en skogsbana avsedd för eleverna.

Ransbergs Herrgård erhöll 21 000 kronor för att förstärka sopsorteringen, Klässbols skola 20 000 kronor för utemiljön och Kretsloppsföreningen i Värmland fick 20 000 kronor för arrangemang av miljönätverk.

Vidare tilldelades Frykmansskolan i Arvika 10 000 kronor, Föräldrakooperativet Paviljongen i Likenäs 10 000 kronor samt Fiskarbergets förskola i Kila 3 000 kronor.

  • Priserna som går till skolor och fritidshem är avsedda för olika projekt främst att öka miljömedvetenheten bland barn och ungdom, avslutar Marie Jönsson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-220102 (070-601 71 52) eller miljösamordnare Marie Jönsson 054-220134.

Pressmeddelandet har delgetts till; Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad, Radio Värmland, Värmlandsnytt, TV 4 Värmland samt till ett antal branschtidningar.

Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-220102 (070-601 71 52) eller miljösamordnare Marie Jönsson 054-220134.

Pressmeddelandet har delgetts till; Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad, Radio Värmland, Värmlandsnytt, TV 4 Värmland samt till ett antal branschtidningar.