Landshövdingen delade ut 250 000 kronor i miljöpriser Landshövding Ingemar Eliasson delade på torsdagen ut 250 000 kronor ur Konsum Värmlands miljöfond.

Årets stora pris på 200 000 kronor gick till Karlstads kommun för byggande av ett naturum vid Mariebergsskogen i Karlstad. Sunne Ryttarförening erhöll 25 000 kronor för att få Ryttar-SM i Sunne miljödiplomerat, och 10 mindre priser gick till skolor runt om i länet.

Konsum Värmlands miljöfond bildades 1994 och har till uppgift att stimulera miljöfrämjande åtgärder inom länet. Som ordförande i styrelsen sitter landshövding Ingemar Eliasson. Styrelsens uppgift är bl a att besluta vilka som, efter ansökan, ska ta del av medlen. Fonden finansieras genom att fem öre tillförs för varje försåld plastkasse. Faktum är att det blir gott om 5-öringar under ett års tid. Under perioden 1995-2000 har miljöfonden, tillsammans med årets 250 000 kronor, faktiskt delat ut 1,2 Mkr till miljövänliga ändamål.

* Att främja miljön i Värmland ligger helt i linje med vår affärsidé, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Naturum i Mariebergsskogen 
Årets stora pris, 200 000 kronor, gick till Karlstads kommun för delfinansiering avseende byggande av naturum vid Mariebergsskogen i Karlstad. Förutsättningen för att pengarna slutligen betalas ut är att den övriga finansieringen ordnas. Syftet är att visa upp helheten på den unika värmländska naturen, där bl a biotopskyddet kommer att ges utrymme.

* Erfarenheter från andra kommuner med naturrum har visat att intresset för skog och natur har ökat, framförallt från ungdomar. Miljöpriset innebär att vi kommit ytterligare en bit på väg med den slutliga finansieringslösningen, säger kommunalrådet Lennart Jansson vid Karlstads kommun.

Miljödiplomerad ryttartävling och skolklasser Sunne Ryttarförening tilldelades 25 000 kronor. Genom bidraget ges möjligheter att, som det första idrottsevenemanget i Värmland, få svenska mästerskapen i hästhoppning, i Sunne den 20-23 juli, miljödiplomerat av stiftelsen “Håll Sverige Rent”. Dessutom tilldelades fritidshemmet Moroten, Tingvallaskolan, Fiskarbergets förskola, förskolan Annelund, samtliga i Säffle samt Sätraskolan i Hagfors, Stockfallets skola, Tuggeliteskolan, Karlstad och Gunnerudsskolan i Skillingsfors priser som ska gå till hjälp med utrustning och inventarier som ska underlätta den pedagogiska miljöundervisningen till barn.

* Det är viktigt att man redan från ungdomen finner det naturligt med ett miljövårdstänkande, avslutar Leif Olsson.

– – –

För ytterligare information, kontakta;
 informationschef Klas Olsson,
tel 054-220102 (070-6017152) eller miljösamordnare Ola Bergman 054-220121