Kraftsamling Kf Göta ska vända förlust till vinst

Konsumentföreningen Götas styrelse har fastställt årsbokslutet för verksamhetsåret 2016 som föreningsstämman tar ställning till den 27 april.

Nettoomsättningen i föreningens 51 Coop-butiker uppgick 2016 till 1 839 Mkr, vilket är en ökning med 4,4% eller 78 Mkr jämfört med föregående år.

Under 2016 har föreningen ställt om Coop Forum A6 i Jönköping och Coop Forum Giraffen i Kalmar till konceptet Stora Coop i samband med större ombyggnader. Vidare har Coop Extra Västervik genomgått en större ombyggnad inför en planerad omställning till det nya formatet Coop under 2017.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -71 Mkr (-26 Mkr). Rörelseresultatet blev -68 Mkr (-26 Mkr). Försämringen jämfört med föregående år beror främst på underskott i de butiker som etablerades och förvärvades under 2015 samt kostnader förknippade med ombyggnationer i Jönköping och Kalmar. I resultatet ingår reservation för skuldförd lön och hyresgarantier samt nedskrivning av förlagsinsats i Coop Bageri om sammanlagt 12 Mkr. Investeringstakten har varit fortsatt hög under 2016 och uppgick till totalt 63 Mkr (73 Mkr).

Föreningen har under 2016 genomgått ett antal förändringar vad gäller ledande befattningar. Tidigare vd:n slutade under september sin anställning och i november tillkännagavs att vd:n för Coop Oskarshamn, Jerry Svennerlind, fr.o.m. januari 2017 blir ny vd för Kf Göta.

– Kf Göta befinner sig i en resultat- och likviditetsmässigt utmanande situation. Ett genomgripande effektiviseringsprogram, ”Kraftsamling Kf Göta”, lanseras därför under första kvartalet 2017. Målsättningen är att föreningen under 2018 ska nå ett positivt rörelseresultat, säger vd Jerry Svennerlind.

– I grund och botten har föreningen välskötta butiker och kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt bra arbete, men de senaste årens kraftiga expansion har inneburit en större utmaning än vad det kalkylerats med. Nu är det fokus på konsolidering och kraftigt resultatförbättrande åtgärder för att föreningen under 2018 och framåt, ska uppvisa positiva rörelseresultat, avslutar vd Jerry Svennerlind.

För ytterligare upplysningar:
Jerry Svennerlind, Vd tel 070-275 42 84
Håkan Smith, Styrelseordförande tel 070-579 54 11

 • Coop öppnar ny butik i Haninge

  Coop öppnar ny butik i Haninge

  Våren 2019 planerar Coop Butiker och Stormarknader att öppna en ny modern butik ett stenkast från Haninge Centrum. Den nya butiken är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt som sker i Haninge med bland annat 600 nya bostäder tätt intill kollektivtrafiken, där den nya butiken blir ett nav för de som söker matinspiration eller ett fräscht mellanmål på språng.
  Läs mer
 • Coop öppnar ny butik på Limhamn

  Coop öppnar ny butik på Limhamn

  Limhamns sjöstad får sin första livsmedelsbutik när Coop Butiker och Stormarknader öppnar ny butik i nya stadsdelen Limhamns Läge. Den nya butiken kommer att ha fokus på färskvaror och ett brett ekologiskt sortiment och beräknas slå upp portarna hösten 2019.
  Läs mer