Kraftigt ökad försäljning och fortsatt offensiv

Konsumentföreningen Götas styrelse har fastställt årsbokslutet för verksamhetsåret 2015 som föreningsstämman tar ställning till den 28 april. Nettoomsättningen i föreningens 51 Coop-butiker uppgick till 1 761 mkr vilket är en ökning med 224 mkr (14,6 procent). Under 2015 har butiksbeståndet ökat med tre helt nya butiker och tre förvärv. Jämförbara butiker ökade försäljningen med 1,3 procent.

De nya och förvärvade enheterna är Coop Anderstorp (tidigare Hemköp), Coop Atollen Jönköping, Coop Baronen Kalmar samt Coop Vaggeryd. Den 1:e juni övertog föreningen Coop Forum A6 Jönköping samt Coop Forum Giraffen i Kalmar från Coop Sverige AB.

Resultatet efter finansiella poster blev -25,8 Mkr och rörelseresultatet -26,3 Mkr. Investeringarna i nya och befintliga butiker uppgick under 2015 till 72 mkr vilket tillsammans med uppstartskostnader i de nya butikerna är huvudorsakerna till resultatnivån. Även under 2016 kommer investeringstakten att vara hög och försäljningen väntas öka till ca 1 900 mkr medan resultatet förväntas bli positivt 2017.

Utvecklingen av de nya och förvärvade butikerna följer plan och tillsammans med det övriga butiksbeståndet som levererar stabila, goda resultat står föreningen starkt rustad.

– Under 2015 tog vi beslut om förvärv som förväntas stärka föreningen betydligt på sikt. Trots resultatnivån för 2015 är Kf Götas finansiella ställning stark med en soliditet på 48,2 procent. Vi fokuserar under 2016 på de omfattande omställningarna av stormarknaderna på A6 i Jönköping och Giraffen i Kalmar. säger Tord Rosenlund, Vd i Kf Göta.

Nästa Coop-etablering i Kf Götas verksamhetsområde blir Coop Borgholm vars öppning planeras till våren 2017.

För ytterligare upplysningar:

Tord Rosenlund, Vd – 070-3311521
Håkan Smith, Styrelseordförande – 070-5795411