Konsumentkooperationen och LRF i samarbete kring lokalt producerad mat

Konsumentkooperationen och LRF har inlett ett samarbete för att utveckla utbudet av lokalt producerad mat i konsumentkooperationens butiker i hela landet. En ny regional organisation har skapats med uppgift att hitta fler lokala odlare och producenter och se till att deras varor finns i kooperationens alla Coop-butiker.

Lokalt producerade produkter finns redan i en stor del av kooperationens butiker. Nu ska den gemensamma satsningen leda till att sortimentet successivt ökar. Samarbetet sker mellan LRF och Coop i Sverige, det vill säga hela den svenska konsumentkooperationens dagligvaruhandel med Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna. Både konsumentkooperationen och LRF har ett starkt gemensamt intresse av att samarbetet utvecklas och det manifesterades i en stor gemensam kick-off i veckan. LRF har regionala nätverk för producenter och odlare och Coop i Sverige har nu en motsvarande regional organisation som tillsammans med LRF och andra organisationer ska kvalitetssäkra produkterna och se till att de når kunderna i butiker och stormarknader.

Konsumentkooperationen är föregångare inom lokalt producerad mat med mycket framgångsrika regionala satsningar av bland andra konsumentföreningarna Värmland och Bohuslän/Älvsborg, samt Konsum Nord och Norrbotten. Nu ska de goda exemplen spridas till kooperationens Coop-butiker i hela landet.

– Försäljningsframgångarna i dessa områden samt våra egna undersökningar bland medlemmarna visar att intresset för lokal mat är stort och ökar. Vi har marknadens mest medvetna kunder, och de vill veta var maten kommer ifrån och hur den producerats. De vill ha möjlighet att välja god mat med lokal karaktär som minimerar matens klimatpåverkan, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i Kooperativa Förbundet (KF).

Inom LRF är man också mycket positiv till den gemensamma satsningen.

– Det här känns väldigt bra. Två av tre bönder vill att mer av deras produktion säljs som lokalproducerad på närmarknaden. Också konsumenterna vill ha mer närproducerad mat. Genom samarbetet med Coop kan vi öka utbudet i butik och skapa bättre lönsamhet för såväl bönder som handlare, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Arbetet med att identifiera nya producenter samt att utveckla kvalitetssäkring, logistik och gemensam marknadsföring fortsätter nu. Under nästa år kommer allt fler lokalt producerade matvaror att nå butikshyllorna. Målsättningen är att konsumentkooperationens butiker ska ha det största utbudet av lokalproducerad mat.

Ytterligare upplysningar
Lars Idermark, vd och koncernchef KF, 08-743 26 70
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF, 08-787 50 03
KFs pressjour, 08-743 26 26
Coop Sveriges pressjour, 08-743 23 33.
LRFs pressjour, 070 – 521 52 07