Konsumentföreningen Göta köper Coop Forum i Kalmar och Jönköping

Kf Göta köper Coop Forum i Kalmar och Jönköping av Coop Sverige AB som idag äger och driver de båda stormarknaderna. Överlåtelsen sker per den 1 juni 2015 och är villkorad av Konkurrensverkets prövning.

Genom förvärvet kommer Kf Göta att driva de kooperativa stormarknaderna som ligger inom
Kf Götas verksamhetsområde. Kf Göta övertar befintliga avtal gentemot butiksmedarbetare,
hyresvärdar och leverantörer.

– Stormarknaderna får ännu bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas med Kf Göta som ägare. Det är logiskt att Kf Göta driver dem när de ligger inom deras verksamhetsområde. På så sätt skapas en ännu starkare regional konkurrenskraft och det är bra för hela Coop säger Fredrik Johansson på Coop Sverige AB.

– Vi välkomnar alla duktiga medarbetare i Coop Forum Kalmar och Jönköping till Kf Göta säger Tord Rosenlund, vd på Kf Göta. Initialt tar vi över verksamheten precis som den är idag men vi kommer inom en snar framtid se över hur stormarknaderna kan utvecklas för att bli ännu starkare på sina respektive marknader fortsätter Tord Rosenlund.

För ytterligare information kontakta
VD Tord Rosenlund 0470-315 21, tord.rosenlund@kfgota.se
Fredrik Johansson 010-743 6111, fredrik.johansson@coop.se