Konsumentföreningarna Göta och Coop Väst har för avsikt att fusionera

Konsumentföreningarna Göta och Coop Väst har för avsikt att fusionera

Styrelserna i konsumentföreningarna Göta och Coop Väst för diskussioner om en fusion av föreningarna. Det skapar en mer kraftfull och konkurrenskraftig förening vilket är till nytta för medlemmarna och butiker. Den nya föreningen omfattar en stor del av Götaland. Inget beslut är fattat utan förslaget kommer att läggas fram i respektive förening och beslutas enligt gällande beslutsgång.

Fusionen innebär att Konsumentföreningen Göta överlåter sin verksamhet (tillgångar och skulder) till Coop Väst som blir den övertagande föreningen.

Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening bedriver idag verksamhet i 47 butiker, huvudsakligen i Småland och på Öland. Föreningen har ca 900 anställda och försäljning på ca 1 800 MSEK. Styrelsens säte är i Växjö.

Coop Väst Ekonomisk förening bedriver idag verksamhet i 69 butiker i västra Sverige. Koncernen har ca 2 500 anställda och en årsförsäljning på ca 5 500 MSEK. Styrelsens säte är i Uddevalla. Därutöver har Coop Väst ett 50% ägande i Grensemat AB som ägs tillsammans med Coop Öst, Norge.

 • Coop Butiker & Stormarknader pilottestar externa Hämtaskåp

  Coop Butiker & Stormarknader (CBS), som driver drygt 320 butiker i Sverige, inleder nu ett pilotprojekt kring externa Hämtaskåp i Upplands Väsby. Piloten genomförs i samarbete med OKQ8 på deras servicestation vid Glädjens trafikplats norr om Stockholm. Uppstart sker i november.
  Läs mer
 • Coop öppnar ny butik i centrala Bålsta

  Coop öppnar ny butik i centrala Bålsta

  Coop öppnar i dag den 29 oktober en ny butik i Bålsta. Butiken får ett centralt läge i direkt anslutning till Bålsta centrum. Färskvaror, snabba måltider och matglädje kommer att stå...
  Läs mer