Konsumbutik blir Pekåsbutik! Konsum Värmland profilerar om sin Konsumbutik på Rud i Karlstad till en Pekåsbutik.

Bakgrunden till beslutet är att D&D, via en hembudsklausul, tagit över läget för den nuvarande Pekåsbutiken på Rud. Vi hade helst sett att erbjuda våra kunder på Rud en valmöjlighet mellan två butiksprofiler. Men Pekås har varit framgångsrika på Rud så den långsiktiga strategin blir att skapa en ännu bättre Pekåsbutik i mer ändamålsenliga lokaler, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Då D&D aviserat att man har för avsikt att överta läget för nuvarande Pekås redan den 1/3 pågår redan ett intensivt planeringsarbete i Konsum Värmland.

Det är lite för tidigt att exakt säga när “nya” Pekås öppnar. Men ambitionen är självfallet att komma igång så snabbt som möjligt, säger Leif Olsson.

Ny tillförordnad VD för Pekås är utsedd!
Anders Kyrkander, 60, har utsetts som tillförordnad VD för Pekås. Anders har mångårig erfarenhet från olika ledande befattningar inom detaljhandeln. De senaste 16 åren har han ansvarat för ett 60-tal butiker inom Konsum Värmland, och innan var han VD för Konsumentföreningen Karlskoga.

Jag ser verkligen fram mot mitt nya uppdrag att driva Pekås som ett självständigt dotterbolag till moderföreningen Konsum Värmland, säger Anders Kyrkander.

Anders Kyrkander besitter en stor kunskap och en mångårig erfarenhet av detaljhandel och personalutveckling. Därför är jag övertygad om att vi gjort ett mycket gott val av tillförordnad VD för vårt nya dotterbolag, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Anders Kyrkander tillträder tjänsten som tillförordnad VD den 1/3, då Pekås övergår till att vara helägt dotterbolag till Konsum Värmland.

Konsum Värmland är ett värmländskt detaljhandelsföretag som till 100% ägs av sina 99 586 medlemmar. Cirka 1 800 anställda gör föreningen till en av länets större arbetsgivare.
Pekås, med 70 anställda, ägs till 100 % av Per-Inge Karlsson och hans familj. De bedriver för närvarande verksamhet i sex butiker, och har ett huvudkontor och lager i Karlstad. Från och med den 1/3 blir Pekås ett helägt dotterbolag till Konsum Värmland.
D&D har nyligen gått samman med Hemköp samt svenska och finska Spar-kedjan och bildat en stor börsnoterad dagligvarukoncern med verksamhet över hela Norden. Största ägare av D&D är Axel Johnsson med 45 % av aktieinnehavet.

För ytterligare information kontakta
Konsum Värmlands VD Leif Olsson 054-220100
disponent Anders Kyrkander 070-5520103
informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152
Pressmeddelande har skickats till
Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad