Konsum Värmlands visioner för industriområdet på Orrholmen; Storbutik och höghus i Karlstads nya stadsdel

Konsum Värmlands visioner för industriområdet på Orrholmen; Storbutik och höghus i Karlstads nya stadsdel

En storbutik på 2 000 kvadratmeter, ett nytt huvudkontor och två höghuskroppar på 10-12 våningar med sammanlagt cirka 100 lägenheter. Detta var visionen för Konsum Värmlands industrimark på Orrholmen i Karlstad som Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander presenterade för kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser.

kanoten_1

Skiss över placeringen av butik, huvudkontor och bostäder vid kvarteret Kanoten i Karlstad. Illustration Mondo Arkitekt.

Sedan 1958 har Konsum Värmland drivit en komplett livsmedelsindustri på Orrholmen i Karlstad. På det 57 000 kvm stora området, som ägs av föreningen, finns idag både huvudkontor, charkfabrik, bageri, lager, tranportcentral och färskvarucentral.  Fastigheterna är gamla och vissa lokaler är i behov av stora investeringar, samtidigt som den värdefulla marken blivit kringbyggt och är alltmer attraktiv bland annat för boende.

 • Vi har redan beslutat att samordna lager- och logistikfunktionen med Coop Sverige och vi är mitt i en process där vi utreder alternativa lägen för vår bageri- och charkproduktion, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.
 • Vi ser naturligtvis fram mot områdets förändringsplaner med framtidstro och tillförsikt. Men samtidigt är känslorna blandade med vemod och sorg, framförallt med tanke på de anställda som tyvärr får lämna sina jobb här på området.

 

Storbutik med färskvaruprofil
Som ett första steg att utveckla den stora och värdefulla marken har nu Konsum Värmland presenterat sina planer, bl.a. för kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser. Man planerar för en helt ny Coop-butik på cirka 2 000 kvm i områdets nordvästra hörn. Butiken ska ha en hög färskvaruprofil med manuella inslag och kommer dessutom att inrymma en restaurangdel.

 • Vi äger ett av Karlstads hetaste butikslägen. Att bygga en ny butik här på ett område som är kringgärdat med bostäder ligger därför helt i styrelsens strategi att skapa Värmlands bästa dagligvarubutiker.

 

Huvudkontor och höghus för 100 lägenheter
Ovanpå butiken planerar man att bygga ett nytt huvudkontor med tillhörande kontorsytor för uthyrning. I direkt samband med den nya butiken vill man också bygga två höghuskroppar med 10 – 12 våningar som sammanlagt rymmer cirka 100 lägenheter. Ambitionen är att den första etappen med butik, huvudkontor och lägenheter ska stå klart 2018 – 2019.

 • Vi ska fokusera oss på vårt eget verksamhetsområde. Därför planerar vi att själva bygga butiken och huvudkontoret. Lägenheterna ska sedan byggas tillsammans med en extern bostadsaktör. Vem eller vilka ber vi att få återkomma till.

 

Ytterligare 600 bostäder i fas två
Resterande del av markytan vill man utveckla i en ny detaljplan tillsammans med Karlstad Kommun. Tanken är sedan att Konsum Värmland säljer marken till intresserade exploatörer.  Och det är inga små ytor man pratar om. På resterande ytor räknar man med att kunna bygga upp till 600 nya lägenheter.

 • Det har varit mycket intressant att ta del av Konsum Värmlands planer och visioner. Marken på Orrholmen har ett fantastiskt läge med stora utvecklingsmöjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser. Under hösten påbörjas kommunens planarbete för området och en detaljplan beräknas vara klar tredje kvartalet nästa år. 
 • Vi är medvetna om att läget på Orrholmen är värdefullt och har en stor potential för att skapa en helt ny stadsdel i Karlstad. För oss innebär detta en stor möjlighet att frigöra kapital. Pengar som sedan ska återinvesteras i Konsum Värmlands butiker, avslutar Tomas Sjölander.

 

 

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmands VD Tomas Sjölander; tfn; 010 – 410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02

kanoten_2

Flygbild. Illustration Mondo Arkitekt.

kanoten_3

Butiksentré. Illustration Mondo Arkitekt.

 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörerbåde i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. Matkassen från Stora Coop i Stockholm är billigast och kostar 2 310 kr där den dyraste kostar 2 811 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more
 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörer både i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. I Malmö är matkassen från Stora Coop billigast och kostar 2 288 kronor samtidigt som den dyraste kostar 2 711 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more