Konsum Värmlands resultat för 1998 innebär Drygt 43 miljoner i återbäring!

Liksom i fjol kan Konsum Värmlands medlemmar se fram mot en fortsatt hög återbäring då styrelsen och förvaltningsrådet föreslår föreningsstämman att 91 851 medlemmar delar på drygt 43 miljoner kronor, eller oförändrade 2,1 procent.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 45,0 Mkr (44,9) De samlade beskattade reserverna uppgick vid årsskiftet till 186,5 Mkr (180,0) och de obeskattade till 29,0 Mkr (30,0). Tack vare den ekonomiska stabiliteten har föreningen under året hållit en fortsatt hög investeringstakt. Inte mindre än 39,0 Mkr har investerats i mark, byggnader och inventarier – utan upptagande av lån.

Sedan 1994 har vi, utan lånade pengar, investerat i länet för drygt 280 Mkr. Detta innebär att vi idag har en rationell och modern verksamhet i butikerna, Obs! Bergvik och i vår grossistverksamhet, säger VD Leif Olsson. Samtidigt kräver marknaden fortsatta kraftfulla investeringar inför framtiden. Detta måste ske så den ekonomiska stabiliteten inte äventyras, menar Leif Olsson.

Ökade marknadsandelar och fler medlemmar 
Trots Värmlands negativa befolkningsutveckling uppgick föreningens totala försäljning till 2,3 miljarder kronor, vilket är en ökning mot föregående år med 12 miljoner kronor.
Detta innebär att marknadsandelen – som redan är bland landets högsta – ökade ytterligare för att uppgå till 44,8 procent (44,4).
Då 2 315 medlemmar tillkommit under året uppgår medlemsantalet till 91 851, eller i stort sett varje hushåll i länet.

Kvittoräkningen försvinner – men återbäringen består
Den 1 mars upphörde en drygt 90-årig tradition i Värmland – kvittoräkningen. Medlemskortet har nu tagit över funktionen för köpsummeinsamlingen för kommande års återbäring. En åtgärd som länge varit efterfrågad som syftar till att underlätta för den enskilde medlemmen. Systemet med återbäring kopplat till ett kort är Konsum Värmland tämligen ensamma om.

Vi är den enda större föreningen i landet som regelbundet gett våra medlemmar återbäring. I snitt har vi de senaste åren gett tillbaka mellan 40-50 Mkr per år, säger en stolt Leif Olsson.

Fotnot; Siffrorna inom parentes avser 1997.

– – –

Ytterligare upplysningar;
VD Leif Olsson, tel 054-220100 eller
informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152
Pressmeddelandet har skickats till;
VF
NWT, NKP, F-B, AN, FT, KP
Magsinet Kooperatören
Kooperativa affärer
Radio Värmland (2/3)
TV 4 Värmland (2/3)
Tvärsnytt (2/3)