Konsum Värmlands prissättning på den lokala mjölken; Miljontals kronor till värmländska mjölkbönder

Konsum Värmlands prissättning på den lokala mjölken; Miljontals kronor till värmländska mjölkbönder

På måndag, den 2 november, kommer det återigen att finnas Värmlandsmjölk i Konsum Värmlands butiker. Detta är resultatet av det avtal som Konsum Värmland tecknat med Wermlands Mejeri AB i Nysäter att sälja minst 2,5 miljoner liter Värmlandsmjölk per år. Konsumentpriset kommer att vara två kronor mer per liter i jämförelse med den vanligaste mjölken, men då kommer också de levererande bönderna att få en extra ersättning på i snitt en krona per liter.

– Pressade mjölkpriser och låg ersättning har gjort att Sveriges mjölkbönder har det svårare än någonsin, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Samtidigt vet vi att många konsumenter är beredda att betala mer under förutsättning att pengarna kommer mjölkbonden tillgodo.  Vårt samarbetsavtal med Wermlands Mejeri löser inte alla problem, men om ett lokalt mejeri av det här slaget lyckas är vi en bra bit på väg.

Två kronor dyrare mjölk ger en krona mer till mjölkbonden

Konsumentpriset på Värmlandsmjölken kommer att vara två kronor dyrare per liter i jämförelse med motsvarande mjölk från Arla. Det högre priset förklaras av att en krona mer per liter läggs till de levererande mjölkbönderna, som sedan fördelas av det lokala mejeriet. Den andra kronan förklaras med att 90 öre går till Wermlands Mejeri och 22 öre går till moms. Överskjutande 12 öre tar Konsum Värmland från sin egen marginal. Allt är i jämförelse med den vanligaste mjölken från Arla räknat per liter.

 

– Inköpspriset från Värmlands Mejeri är högre om vi jämför med en stor aktör som Arla. Det måste vi ha förståelse för då Värmlands Mejeri inte har samma stordriftsfördelar som det stora mejeriet, vilket förklarar en del av prisskillnaden. Den andra delen är lätt att förstå då en krona går direkt till mjölkbonden.

varmlandsmjolk_201510292,5 miljoner kronor

Då Konsum Värmland räknar med att sälja cirka 2,5 miljoner liter mjölk per år, innebär det lika mycket i extra ersättning till de levererande mjölkbönderna. Den extra ersättningen kommer att fördelas via Wermlands Mejeri AB.

 

  • En förutsättning för att Wermlands Mejeri AB ska överleva och fortsätta att fördela den extra kronan till de levererande mjölkbönderna är att det nya mejeriet har volymer och en balans i sin ekonomi, menar Tomas Sjölander. Precis som alla andra nystartade företag är det ett ständigt vågspel. Därför är det upp till oss konsumenter att verkligen köpa den lokala mjölken för att de ska lyckas.

 

  • Som en konsumentorganisation är det viktigt för oss att tydligt kunna berätta var, hur mycket och till vem som merbetalningen kommer att gå till. Nu har vi hittat den formen, och förhoppningsvis kan Värmlands Mejeri växa sig allt större, vilket innebär att fler mjölkbönder kan leverera och få drägligare villkor, avslutar Tomas Sjölander.

 

Övriga fakta; 

Pris för en liter standardmjölk (Arla) 9,00         Värmlands Mejeri; 11,00

                      Mellanmjölk     (Arla) 8,75         Värmlands Mejeri; 10,75

                      Lättmjölk        (Arla) 8,50*         Värmlands Mejeri; 10,50

*Avser pris i Coop Forum inom Konsum Värmland 

 

Se bild ovan; Så här fördelas det totala konsumentpriset på Värmlandsmjölk i procent.

Ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se eller www.wermlandsmejeri.se

För ytterligare information; Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, 010-410 81 02, mjölkbonden och delägaren i Wermlands Mejeri AB Hans Pettersson, tfn; 070-269 00 39.