Konsum Värmlands medlemmar pantade 225 390 kronor till bistånd

Konsum Värmlands medlemmar pantade 225 390 kronor till bistånd

I ett 50-tal av Konsum Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2015 skänkte Konsum Värmlands medlemmar 225 390 kronor den vägen. Pengarna går till biståndsorganisationen Vi-Skogen.

 • Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitisk obunden organisation som är knuten till den svenska konsumentkooperationen, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.

11 270 nya träd

Pengarna kommer att bli väl använda. För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd, vilket innebär att summan räcker till 11 270 nya träd i Vi-Skogen i östra Afrika. Träd gör att livlösa åkrar återfår sin naturliga bördighet samtidigt som de skyddar mot erosion och brännande sol.

pant

I ett 50-tal av Konsum Värmlands butiker finns det möjlighet att skänka värdet av panten till Vi-skogen.

 • Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att vara med och hjälpa. Många små belopp blir till betydelsefulla summor för hjälp till självhjälp åt fattiga. Träden ger liv, hopp och framtidstro menar Tomas Sjölander.
 • Vi vill rikta ett varmt tack till alla som trycker på biståndsknappen i Värmland. Förutom att det leder till utveckling av fattiga bondefamiljer i Afrika är det dessutom bra för vår egen närmiljö, avslutar Henrik Brundin, vice VD för Vi-skogen.

För ytterligare fakta; Se gärna; www.viskogen.se eller www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Marcus Lundstedt, pressansvarig för We effect och Vi-skogen, tfn; 070-107 43 17 eller Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02

 

 • Coop Värmland tar över fyra Nettobutiker

  Sedan tidigare har Coop Vardagshandel, som driver landets Nettobutiker, meddelat att butikerna pausas från den sista juni. Efter förhandlingar mellan Coop Värmland och Coop Butiker oc...
  Läs mer
 • Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Coop Butiker & Stormarknader är ett av de offensivaste företagen inom svensk handel när det gäller att etablera nya butiker. Med hjälp av smart geodata från Prospect Mapping kommer etableringsbesluten nu att gå ännu snabbare samtidigt som de befintliga butikerna kommer kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån varje lokal marknad.
  Läs mer