Konsum Värmlands medlemmar gav 235 000 pantkronor till bistånd!

I ett 50-tal av Konsum Värmlands butiker finns det idag möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under 2011 skänkte Konsum Värmlands medlemmar 235 000 kronor på det sättet. Pengarna går till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och till Vi-skogen.

– Kooperation Utan Gränser är den svenska kooperationens egen biståndsorganisation. De arbetar med långsiktigt utvecklingsbestånd, främst bland fattiga bondefamiljer, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Väl använda pengar

Pengarna kommer att bli väl använda. Som exempel kan nämnas att femton kronor ger en jordbrukare i Kenya en utbildning i bättre odlingsteknik, som i sin tur ger mer mat på bordet och värdet av två flaskor räcker till frön för tio fruktträd till en familj i Rwanda.

– Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att vara med att hjälpa. Många små belopp blir till betydelsefulla summor för hjälp till självhjälp för många fattiga.

Miljontals kronor från burkar och flaskor

Idag har Konsum Värmland ett 50-tal returautomater med Biståndsknapp runtom i föreningen. Som kommun räknat är Hammaröborna bäst att skänka bort sina pengar för panten, tätt följt av Kils kommun. Sedan de nya automaterna började installeras har Konsum Värmlands medlemmar skänkt en dryg miljon den vägen.

– Tack till Konsum Värmlands medlemmar som bidragit med sina pantpengar till arbetet med att minska fattigdomen. 2011 var ett ekonomiskt oroligt år, och därför är det extra glädjande för de pengar vi får in via Biståndsknappen, avslutar Katarina Andersson, insamlingschef för Vi-skogen.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102, eller VI-skogens pressekreterare Marcus Lundstedt, tel 070-107 43 17, E-post; marcus.lundstedt@viskogen.se