Konsum Värmlands medlemmar gav 235 000 kronor till bistånd

I ett 50-tal av Konsum Värmlands butiker finns det idag möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till
biståndsverksamhet.

Under 2012 skänkte Konsum Värmlands medlemmar 235 000 kronor på det sättet. Pengarna går till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och till Vi-skogen.

pantknappen

Pantknappen finns på ett 50-tal av Konsum Värmland butiker.

– Kooperation utan Gränser är den
svenska kooperationens egen biståndsorganisation. De arbetar med
långsiktigt utvecklingsbistånd, främst bland fattiga bondefamiljer,
säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.


Väl använda pengar
Pengarna kommer att bli väl använda. Den totala summan motsvarar 10
000 nya träd i Vi-skogen i östra Afrika. För femton pantkronor får en
jordbrukare i Kenya utbildning i odlingsteknik och värdet av två flaskor
räcker till tio fruktträd till en familj i Rwanda.

 

 – Biståndsknappen är ett enkelt och smart sätt för våra medlemmar att
vara med att hjälpa. Många små belopp blir till betydelsefulla summor
för hjälp till självhjälp åt fattiga, menar Steve Fredriksson.

 

– Varmt tack till alla i Värmland som trycker på Biståndsknappen. Det
leder till utveckling för fattiga bondefamiljer och är dessutom bra för
vår egen närmiljö, avslutar Katarina Andersson, insamlingschef för
Vi-skogen.


För ytterligare fakta
; se gärna; www.konsumvarmland.se, www.kooperationutangranser.se
För ytterligare information, kontakta;
Kontakta Konsum Värmlands medlemssekreterare Marie Lund, tfn; 054-220100
eller VI-skogens pressekreterare Marcus Lundstedt, tfn; 070-107 43 17