Konsum Värmlands framtidstro och höga investeringstakt fortsätter – trots Domusbranden

Även om Domusbranden innebär ett bakslag för Konsum Värmland så räknar man med att föreningens höga investeringstakt fortsätter.

Planerna på ett nytt Cityvaruhus grusas inte på grund av branden. Tvärtom så kommer detta att påskynda processen även om vi i dagsläget inte kan säga den exakta tidpunkten,  säger Leif Olsson.

Snabb start av tillfällig verksamhet
En viss del av den tidigare verksamheten från Domus Karlstad ska snabbt komma igång igen. Ur & Guld ligger i en fristående del av Domusfastigheten och berördes därmed inte av branden, optiken räknar man med att starta upp i en tillfällig byggnad vid Bergvik och bokavdelningen kommer att upprätta verksamhet vid tidigare Kronbergs lokaler.

Vi ska komma igång med dessa verksamheter inom en månad, hoppas Leif Olsson.

Utförsäljning för miljoner
Utförda brandbesiktningar har visat att varorna från det nedre planet klarat sig så pass väl att en utförsäljning kommer att ske. Varugrupper som berörs är bl a; hemtextil, hushållsel, köksutrustning, presentartiklar, glas, porslin, TV, stereo, skivor, ljus, servetter, bok och papper.

Då varulagret på dessa artiklar är mellan 25 – 30 miljoner och rabatten till konsument blir minst 50 % kommer det bli en brandrea Värmland aldrig sett maken till, säger varuhuschef Enar Hasselgren.

Tidpunkt och plats för utförsäljningen är inte helt klart. Ambitionen är dock att klara av det snarast möjligt och man kommer att annonsera evenemanget i dagspress.

100 anställda
De hundratalet anställda kommer att beredas arbete inom olika funktioner i föreningen. Vissa kommer att arbeta med utförsäljningen, saneringsarbeten och vid de provisoriskt uppstartade verksamheterna. Andra kommer att arbeta med julhandeln inom Konsum Värmlands övriga enheter.

Ekonomiska konsekvenser
Försäkringsbolaget kan ännu inte bedöma fastighetens skick. Inom en treveckors period beräknas fastighetsbesiktningen vara helt klar.

Innan dess kan vi omöjligen bedöma brandens ekonomiska konsekvenser. Det enda vi vet är att varulagret var värt drygt 60 miljoner, enligt Leif Olsson

Fortsatt framtidstro
Tack vare ett rekordresultat och en god finansiell ställning kommer även de övriga projekten i föreningen att fullföljas. För nästa år beräknas investeringarna att uppgå till 70 Mkr och inom de närmaste åren till totalt 300 Mkr. I dagarna togs också beslutet att helt bygga om bageriet vid Tullholmen i Karlstad för totalt 15 Mkr. Detta innebär i korthet nya maskinella resurser, ombyggnad av lokalerna, ny receptur och inte minst en omfattande utbildning av de 80-talet anställda samt alla brödansvariga i butikerna. Bageriet kommer också att bli KRAV-godkänt.

Bakslaget som Domusbranden innebar har stärkt oss i uppfattningen att anfall är bästa försvar. Vi ska fortsätta att investera både i våra bakomliggande led, i länets butiker och inte minst ska vi bygga upp ett ännu bättre varuhus, avslutar Leif Olsson.

Investeringsfakta

Under perioden 1/1 – 31/8 har investeringar gjorts för 22 Mkr –
För år 2000 beräknas investeringarna uppgå till ca 70 Mkr
De närmaste åren beräknas investeringarna uppgå till ca 300 Mkr

Investeringsobjekt – Konsum Värmlands förnyelseprocess

Bygga upp Domus Karlstad till stadens modernaste galleria
Ombyggnad och förnyelse av bageriet – KRAV-godkännande –
Utveckling av Bergviksområdet som köpcentra –
Ny butik i Kristinehamn
Nytt köpcentra i Säffle –
Ny butik i Charlottenberg –
Ny Stormarknad i Sunne –
Ombyggnad av Konsum Kronoparken, Karlstad
Ombyggnad av Konsum Stormarknad, Hagfors
Ombyggnad av Konsum Stormarknad, Filipstad
Omfattande vidareutveckling inom IT-området

Delårsrapport för Konsum Värmland

1 jan – 31 aug
1999
1998
Tkr
Försäljning
Resultat*
1 554 456
62 690
1 453 942
27 780

*avser före bokslutsdispositioner och skatt

– – –

För ytterligare information, kontakta;
Leif Olsson 054 – 220100 eller Klas Olsson 054-220102 eller 070-601 71 52