Konsum Värmlands försäljning av Värmlandsmjölk i november; En kvarts miljon extra till levererande mjölkbönder

Konsum Värmlands försäljning av Värmlandsmjölk i november; En kvarts miljon extra till levererande mjölkbönder

I slutet av augusti träffade Konsum Värmland en avsiktsförklaring med Wermlands Mejeri AB att sälja minst 2,5 miljoner Värmlandsmjölk per år. Försäljningen har överträffat alla förväntningar och bara i startmånaden november såldes det 258 162 liter Värmlandsmjölk i Konsum Värmlands butiker. En siffra som skulle ha kunnat dubbleras om Wermlands Mejeri haft större kapacitet.

– Försäljningen har överträffat våra vildaste förhoppningar, säger Tomas Sjölander som är VD för Konsum Värmland. Det är naturligtvis beklagligt att vissa av våra kunder riskerar att bli utan Värmlandsmjölk. Men samtidigt är det ett angenämt problem då det ger möjlighet för ett lokalt mejeri att växa och långsiktigt expandera för att på sikt kunna möta den stora efterfrågan.

Två kronor dyrare mjölk ger en krona mer till mjölkbonden
Konsum Värmlands prissättning på Värmlandsmjölken innebär två kronor dyrare mjölk per liter i jämförelse med den från Arla. Det högre priset förklaras av ett en krona mer per liter läggs till de levererande mjölkbönderna, som sedan fördelas av Wermlands Mejeri. Den andra kronan förklaras av att 90 öre går till det lokala mejeriet och 22 öre går till moms. Överskjutande 12 öre tar Konsum Värmland från sin egen marginal. November månads försäljning i Konsum Värmlands butiker på 258 162 liter innebär alltså att drygt en kvarts miljon kronor fördelas till de levererande värmländska mjölkbönderna.

– Vi förutspådde redan från start att det skulle finnas en marknad för en dyrare lokalproducerad mjölk. Därför tog vi initiativ till en prissättning som tydligt visar för konsumenten var de extra kronorna hamnar. Det är en av förklaringarna till framgången, avslutar Tomas Sjölander.

Övriga fakta; 

Pris för en liter standardmjölk (Arla) 9,00                Wermlands Mejeri; 11,00

                         mellanmjölk    (Arla) 8,75                  Wermlands Mejeri; 10,75

                         lättmjölk         (Arla) 8,50*                Wermlands Mejeri; 10,50

*Avser pris i Coop Forum inom Konsum Värmland

Ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se eller www.wermlandsmejeri.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79, eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02