Konsum Värmlands bokslut för 2012; Rekordhöga investeringar – fortsatt stabil ekonomi

Verksamhetsåret 2012 innebar en rekordhög investeringsnivå för Konsum Värmland. Bland annat öppnades sex helt nya butiker på orter såsom Torsby, Karlskoga, Charlottenberg, Töcksfors och Hagfors. Större butiksombyggnader skedde i Karlstad, Grums, Hagfors, Karlskoga och Sunne. Vidare förvärvades Milkos tidigare mejerilokaler av Arla, och dotterföretaget Bra Mat Hemma övertog Evas Matkasse i Lindesberg. Den totala materiella och finansiella investeringssumman uppgick till 198 Mkr (121 Mkr).

– Aldrig någonsin, sedan starten 1966, har investerings- och förändringstakten varit så hög som den var förra året. Detta i kombination med ökad konkurrens och en mer återhållsam handel har påverkat vårt resultat negativt. Däremot kommer de genomförda investeringarna att ge resultat för många år framåt, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Investeringar för 198 Mkr

2012 var ett mycket intensivt investeringsår för Konsum Värmland. Tillsammans med Mejeritransporter AB, Grön Ko och Eko Väst Invest förvärvades Milkos nedlagda mejerilokaler i Karlstad av Arla. Samtidigt bildades det gemensamma bolaget Matmejeriet i Karlstad AB. Det delägda dotterföretaget Bra Mat Hemma övertog Evas Matkasse i Lindesberg. Vidare öppnades två helt nya butiker i Torsby; Coop Extra och Pekås, en i Töcksfors; Coop Konsum, dotterföretaget Gränsköp i Värmland AB öppnade en ny butik i Charlottenberg; Supermarket och fackhandeln expanderade med en ny Affection/Mansion i Karlskoga och flytt till ett nytt läge för en ny Domus Optik i Hagfors. Större ombyggnader skedde dessutom vid Coop Konsum Kronoparken, Coop Konsum Grums, Coop Extra Hagfors, Coop Extra Sunne och Coop Forum Karlskoga. Dessutom investerade man i en mängd miljöförbättrande och energibesparande åtgärder, framförallt på kylar- och frysar. Under året lånade dessutom Konsum Värmland ut 28 Mkr till KF, Kooperativa Förbundet.

– Vi bestämde oss tidigt att under 2012 gå fram ordentligt med investeringar som bedömdes speciellt goda för framtiden. Som en av ägarna till KF tog vi vårt ansvar och lånade ut 28 Mkr, i syfte att stärka landets gemensamma kooperativa verksamhet.

Rekordinvestering, utdelning till medlemmarna och över en halv miljard i eget kapital

Årets resultat i koncernen efter skatt uppgick till – 27,3 (8,4). Medlemsåterbäringens nettoeffekt på resultatet uppgick till 59,5 Mkr (67,1). Trots de intensiva investeringarna och utdelningen till ägarna kan Konsum Värmland uppvisa en fortsatt stabil ekonomi. Soliditeten uppgick till 39,8 % (45,3), och det egna kapitalet till 540 miljoner kronor.

– Att vi inte skulle få ett positivt resultat var vi väl medvetna om med tanke på storleken på investeringarna. Bara under åren 2006-2012 har vi ökat det egna kapitalet med 108 Mkr, vilket gav oss en trygghet i fortsatta offensiva satsningar.


Fortsatt hög marknadsandel och fler medlemmar

Koncernens totala omsättning från livsmedelsindustri, grossistverksamhet och koncernens butiker uppgick till 4,1 Miljarder kronor inklusive moms, vilket är en minskning med 25,1 Mkr eller 0,61 %. Den totala marknadsandelen är fortfarande hög 53,2 % (53,7), vilket är en av landets högsta.

– Givetvis har även vi märkt av att den totala handeln varit mer återhållsam, samtidigt som konkurrensen kraftigt ökat på den värmländska marknaden. Dessutom har våra egna strukturella förändringar tillfälligt påverkat försäljningsutvecklingen negativt.

Tillströmningen av nya medlemmar var fortsatt hög under förra året. 5 184 nya medlemmar innebär att Konsum Värmland vid årsskiftet 2012/2013 hade 149 870 medlemmar och delägare.

– Medlemsåterbäringen och tron på en egen förening är en del av förklaringen till att vi hela tiden får fler och fler medlemmar.


Värmländsk framtidstro

Inför 2013 fortsätter man på den offensiva banan. I början av året övertogs Stjärnhallen i centrala Kristinehamn, butiksfastigheten i Hällefors förvärvades från KF och i slutet av mars flyttar MaxiMat i Töcksfors till nya, stora lokaler på 5 000 kvm och ytterligare en ny butik öppnas; Töcksfors Supermarket på 2 600 kvm. Projektering pågår för om- och utbyggnad av Coop Konsum Norrstrand, samt för en ny Coop Extra på nedre Rud i Karlstad. Planer finns också för utveckling av verksamheten i centrala Filipstad, fler kunder till den egna livsmedelsindustrin, vidareutveckling av lokala leverantörer och förnyelse av Bergviksområdet.

– Vår ambition är att fortsätta expandera verksamheten i syfte att göra medlemsnytta. Det gör vi bland annat genom medlemsåterbäringen, genom att finnas på många platser i landskapet och genom att erbjuda många olika butikskoncept, avslutar Steve Fredriksson.

 

För ytterligare fakta, samt 2012 års verksamhetsberättelse, se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands VD/koncernchef Steve Fredriksson tfn; 054-220100 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102.