Konsum Värmlands bokslut för 2011; 72 Mkr i medlemsåterbäring, 121 Mkr i investeringar, fler medlemmar och stärkt marknadsandel på dagligvaror!

Konsum Värmlands bokslut för 2011 kännetecknas av en hög investeringsnivå, stärkt marknadsandel på dagligvaror, hög tillströmning av medlemmar och inte minst hela 72 Mkr som betalats tillbaka till medlemmarna under året.

– Att vi betalat tillbaka 72 Mkr till våra ägare, samtidigt som vi investerat i våra butiker är naturligtvis en del i förklaringen att vi lyckats stärka våra höga marknadsandelar. Men 2011 års resultat är också ett erkännande till våra medarbetare, förtroendevalda och engagerade medlemmar, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, med anledning av bokslutet för 2011.

Utdelning till medlemmarna

Hos Konsum Värmland pratar man om 2011 som ett resultatmässigt starkt år. Årets resultat i koncernen före skatt uppgick till 10,7 Mkr (53,4), och i moderföretagen 27,1 Mkr (36,9). Tar man hänsyn till att medlemsåterbäringens resultatpåverkan ökat med 34,1 Mkr i koncernen, och med 28 Mkr i moderföretaget, uppgår resultatet före skatt till 77,8 Mkr (86,4) i koncernen och till 85,5  Mkr (67,6) i moderföretaget. Moderföretagets soliditet uppgick till 51,8 % (51,7%).

– Medlemsåterbäringen är en form av utdelning som görs varje månad. Vi gör helt enkelt bokslut varje månad där delar av överskottet tillfaller våra medlemmar. Skillnaden mot ett aktiebolag, där ett fåtal tar del av överskottet, är att hos oss är det är våra ägare som tar del av överskottet, med andra ord våra 146 717 medlemmar.

Strukturellt stålbad    

Mellan åren 2004-2010 har Konsum Värmland genomgått en omfattande förnyelse- och expansionsprocess då investeringsnivån uppgått till 611 Mkr. Bland annat öppnades det nya butiker på orter såsom Hammarö, Karlstad, Kil, Sunne, Töcksfors, Charlottenberg, Hällefors, Arvika och Sysslebäck. Utöver det genomfördes omfattande ombyggnader på en mängd platser, samtidigt som man satsade på den egna livsmedelsindustrin.

– Vi har genomgått ett strukturellt stålbad under de här åren, vilket stärker oss många år framåt. Vi kommer också att fortsätta utveckla vår butiksstruktur och handelsplatser för att stärka vår framtida position.

Ytterligare investeringar för 121 Mkr

Verksamhetsåret 2011 innebar en hög investeringsnivå, som uppgick till hela 121 Mkr (25). Några exempel är utbyggnaderna vid Coop Extra Styckåsgatan i Arvika och Coop Konsum Forshaga, ombyggnader i Coop Konsum Kronoparken Karlstad, Coop Forum Kristinehamn och Coop Extra Säffle. Föreningen satsade också på ett strategiskt nytt område genom det 51 %-iga förvärvet av E-handelsföretaget Bra mat Hemma.

– Sedan 2004 har vi investerat i Värmland för 732 miljoner kronor. Årets höga investeringsnivå innebär att Konsum Värmland fortsätter på den inslagna vägen med innovativa, strategiska och offensiva framtidssatsningar. Vi tror på Värmland och vi visar det i ord och handling.

Ökad marknadsandel för dagligvaror och fler medlemmar    

Koncernens totala omsättning från livsmedelsindustri, grossistverksamhet och koncernens butiker uppgick till 4,1 miljarder kronor inklusive moms, vilket är en minskning med 1,47 %. Den totala butiksomsättningen uppgick till drygt 3,9 miljarder kronor inklusive moms. Detta är en marginell minskning med 0,07 %. Däremot på dagligvaror ökade föreningen sin försäljning med drygt 20 Mkr, eller 0,60 %.
Föreningens, sedan tidigare starka marknadsandelar på dagligvaror, ökade till 53,7 %, vilket är en ökning med 0,2 andelar.

– Vi har haft fantastiska försäljningsframgångar i kommuner där vi gjort kraftiga investeringar såsom Forshaga och Arvika. Vi kan också notera framgångar på orter som Kil, Sunne, Hällefors och Munkfors, för att bara nämna några exempel.

Tillströmningen av nya medlemmar var fortsatt hög under förra året. 6 118 nya medlemmar innebär att Konsum Värmland vid årsskiftet 2011/2012 hade 146 717 medlemmar och delägare.

– Medlemstillströmningen har verkligen varit fantastisk. Och det är extra roligt att merparten av de nya medlemmarna är födda på 80-, 90- och 00-talen. Medlemsåterbäringen har varit en bidragande orsak till medlemsökningen och till vår stärkta marknadsposition.

Framtidstro    

Inför det kommande året fortsätter man bland annat med att stärka upp den lokala identiteten för livsmedelsindustrin. Inte bara för den egna, utan också för den totala livsmedelsnäringen i regionen. Tillsammans med andra lokala aktörer har man bildat MatMejeriet i Karlstad AB, som förvärvat Milkos tidigare lokaler i Karlstad. Ambitionen är att lokalerna ska anpassas och hyras ut till fler företag, som är varu- eller tjänsteproducerande inom den värmländska livsmedelsnäringen.

– Vi har en lång tradition och en gedigen erfarenhet av Värmländsk livsmedelsproduktion. Med förvärvet av de nya lokalerna har vi alla möjligheter att tillsammans med andra skapa något nytt för den värmländska livsmedelsnäringen.

Fortfarande är det också en hel del investeringar som står högt upp på önskelistan. Under våren öppnas en helt ny butik i Torsby, Coop Extra. Bara det är en investering på cirka 51 Mkr. Man har också för avsikt att expandera inom gränshandeln genom nyetablering med en helt ny profil; Charlottenberg Supermarket med en yta på 3 200 kvm. Det planeras också ombyggnader på orter såsom Grums, Hagfors och Karlskoga, och man fortsätter att undersöka förutsättningarna för nya butikslägen inom Karlstadområdet.

– Att vi har de ekonomiska musklerna till fortsatt expansion är ett resultat av de senaste årens omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete. Vi kommer, med bibehållen kraft, att fortsätta vårt arbete med att göra medlemsnytta, oavsett om det handlar om medlemsåterbäring eller investeringar i Värmland, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare fakta, samt 2011 års verksamhetsberättelse, se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, tfn; 054-220100 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102