Konsum Värmlands bokslut för 2010; Resultatförbättring och värmländsk framtidstro

– Vårt resultat är inte bara ett erkännande till alla våra medarbetare, förtroendevalda och engagerade medlemmar. Det är också ett konkret bevis på att det verkligen lönar sig att långsiktigt investera och expandera här i Värmland, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson med anledning av Konsum Värmlands bokslut för 2010.

Konsum Värmland kan presentera resultatförbättringar för 2010. Koncernens resultat efter finansiella poster och före skatt uppgick till 53,4 Mkr, en ökning med 17,9 Mkr, och moderföreningens resultat efter finansiella poster och före skatt uppgick till 36,9, en ökning med 5,7 Mkr. Koncernens rörelseresultat uppgick till 48 Mkr, en ökning med 16,8 Mkr. Soliditeten i modeföretaget uppgick till 51,7 % en ökning med 4,1 procentenheter.

– En av förklaringarna till resultatförbättringarna är givetvis de senaste årens långsiktiga strategiarbete. Men det är också ett erkännande till alla våra tusentals medarbetare och förtroendevalda. Engagemanget som genomsyrar Konsum Värmland, från anställda, förtroendevalda och inte minst från medlemmarna, är en starkt bidragande orsak till föreningens framgångar år efter år.

Värmländska investeringar för över en halv miljard
En viktig del i föreningens långsiktiga strategiarbete var den omfattande förnyelse- och expansionsprocess som genomfördes mellan åren 2004-2009. Bland annat öppnades helt nya butiker på orter såsom Hammarö, Karlstad, Sunne, Kil, Töcksfors, Charlottenberg, Hällefors och Sysslebäck. Utöver det genomfördes även omfattande ombyggnader på en mängd olika platser, samtidigt som den egna livsmedelsindustrin expanderade, bland annat genom charkfabrikens etablering i Kil. Totalt sett investerades för över en halv miljard.

– Vi tror på Värmland och vill vara med att konkret bidra till tillväxten. När vi investerar hamnar dessutom vartenda öre i Värmland, menar Steve Fredriksson.

Verksamhetsåret 2010 innebar en fortsatt hög investeringsnivå, som uppgick till 25 Mkr, en ökning med 2 Mkr. Förutom att två större om- och utbyggnader inletts i Arvika och Forshaga, ligger man också i startgroparna i Torsby, Säffle och för utveckling av gränshandeln.

36,4 Mkr tillbaka till medlemmarna
Antalet medlemmar fortsätter att öka. Under året har 6 560 nya medlemmar anslutit sig, vilket innebär att föreningen, per den 31/12, hade 142 321 personer som medlemmar och delägare. Under året delades premiecheckar ut som motsvarar ett konsumentvärde på 28 miljoner kronor. Den förste december ersattes premieprogrammet med medlemsåterbäring, som innebär att man som medlem kan få mellan en till fem procent tillbaka på gjorda köp. Bara för december månad betalade Konsum Värmland, utöver premieprogrammet, tillbaka 8,4 miljoner kronor i medlemsåterbäring.

– Medlemstillströmningen tar vi som ett tecken på att vi är på rätt väg i vår strävan att göra ordentlig medlemsnytta. Bara i december månad fick vi nästan 900 nya medlemmar, där merparten var födda på 70- 80- och 90- talen. Succé är därför inget överord för vår nya medlemsåterbäring.

Stark marknadsandel
Koncernens totala omsättning (inkl.moms), från livsmedelsindustri, distributionscentral och koncernens butiker uppgick till 4,2 miljarder kronor, vilket är en marginell minskning med 0,20 %. Butiksomsättningen (inkl. moms) uppgick till 4 miljarder kronor, vilket är en marginell minskning med 0,36 %. Omsättningsutvecklingen innebar att föreningen fortfarande har en stark position med en marknadsandel på 53,5 %, en minskning med 0,7 %.

– Vi har haft en godkänd försäljningsutveckling på dagligvaror men inte fullt så bra på så kallade specialvaror, förklarar Steve Fredriksson. Den något försämrade utvecklingen på marknadsandelarna har främst sin förklaring i att marknaden inte växer i Värmland, och ett mycket konkurrensutsatt läge i karlstadsregionen. Här är vi verkligen i behov av nya lägen och för en positiv dialog med kommunen.

Värmlands Chark AB
Det alltmer ökande intresset för lokalt producerat mat innebär att föreningen fördjupat sitt samarbete med värmländska nätverk inom området. Kil Innovation Food Arena (KIFA) och Måltidsriket är några exempel på detta. Vid årsskiftet såg också ett nytt företag, Värmlands Chark AB, dagens ljus för första gången.

– Genom att göra vår charkfabrik till ett helägt dotterföretag till Konsum Värmland, hoppas vi skapa ett större spelrum för att hitta nya marknader utanför våra egna butiker. Detta är något som ligger i paritet med vår gemensamma vision att sätta Värmland på kartan i det nya matlandet Sverige. I den visionen vill vi i Konsum Värmland bli en viktig och självklar aktör. Som exempel kan jag nämna att föreningen under föregående år köpte in varor från 68 värmländska leverantörer för ett värde av 603 miljoner kronor.

Framtidssatsningar
Föreningen fortsätter med sina offensiva framtidssatsningar. Som tidigare nämnts pågår omfattande utbyggnader vid Coop Extra Styckåsgatan i Arvika och vid Coop Konsum i Forshaga. I dagarna har man startat upp en omfattande ombyggnad av 45;ans köpcenter i Säffle. Dessutom har man långt gånga planer på ny- eller ombyggnader i Karlstad, Torsby, Kristinehamn och Karlskoga. Man undersöker också förutsättningarna på ett antal andra orter, såsom Grums m.fl.

– Resultatförbättringen skapar förutsättningar för en fortsatt expansion och utveckling av föreningen inom alla områden. Vi vill vara, och vi är, en del av Värmland som vill utvecklas och växa genom ett starkt lokalt engagemang, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102
Här kan du ladda ned Konsum Värmland Verksamhetsberättelse 2010 »