Konsum Värmlands bokslut för 2006 Rekordhöga investeringar – fortsatt stabil ekonomi

Verksamhetsåret 2006 innebar en rekordhög investeringsnivå för Konsum Värmland. Bland annat förvärvades gränshandelsjätten MaxiMat, utvecklingen av den egna livsmedelsindustrin fortsatte och man nyöppnade inte mindre än tio butiker. Den totala summan för investeringar i mark, byggnader och inventarier uppgick till hela 164 Mkr (60 Mkr). Det intensiva året har inneburit en kortsiktig belastning på föreningens resultat, men ändå kan man uppvisa en fortsatt stabil ekonomi.

– Aldrig någonsin, sedan starten 1966, har investerings- och förändringsnivån varit så hög och så snabb som den var under 2006. De genomförda investeringarna kommer att ge resultat för 2007 och många år framåt, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, med anledning av Konsum Värmlands bokslut för 2006.

Investeringar i Värmland för 164 Mkr tillför 18 700 nya kvadratmeter
2006 var alltså ett mycket intensivt år för Konsum Värmland. I samförstånd med Konsum Bohuslän-Älvsborg förvärvades gränshandelsjätten MaxiMat, som kommer att innebära positiva synergieffekter, inte minst för den egna livsmedelsindustrin. Vidare genomfördes inre omställningar vid konsumbutikerna i Säffle och Åmotfors, och Pekås på Rud i Karlstad fördubblade sina butiksytor. I Kristinehamn byggde man ut med 2 500 kvm, och profilerade om till Coop Forum, samtidigt som Coop Bygg etablerades. Under hösten öppnades helt nya storbutiker på Hammarö och i Karlstad centrum. MaxiMat expanderade med en ny butik i Charlottenberg. Fackhandeln utvecklades genom förvärv av en Optikbutik i Hagfors, och Mansion och Affection öppnades i Karlstad och Affection i Charlottenberg. Den samlade nya butiksytan uppgick till hela 18 700 kvm. Vid Obs! Bergvik inleddes en omfattande ombyggnad, och utvecklingen i den egna livsmedelsindustrin fortsatte, framför allt i Charkfabriken, Bageriet och för fordonsparken. Dessutom fortsatte vidareutvecklingen av ett för branschen unikt affärssystem. Koncernens totala investering i mark, byggnader och inventarier uppgick till 164 Mkr (60 Mkr).

– Visst hade vi kunnat välja att fördela investeringarna under en betydligt längre period. Men att lägga så mycket struktureringsarbete under ett och samma år var en del i vår långsiktiga strategi. Nu kan vi med kraft möta en allt hårdare konkurrens för att på så sätt säkerställa en stark konsumentkooperation i Värmland för många år framåt.

Stabil ekonomi
Trots det intensiva investerings- och förändringsarbete som genomfördes under året har Konsum Värmland fortfarande en stabil ekonomi. Årets resultat i koncernen uppgick till -24,7 Mkr (44,4). Årets resultat i moderföretaget uppgick till 2,9 Mkr (36,2), och soliditeten uppgår till 40,2 % (54,2)

– Det samlade resultatet är sämre. Men samtidigt har vi genomgått ett riktigt strukturellt stålbad, som kommer att ge oss stora konkurrensfördelar inför framtiden.

Ökande marknadsandelar och fler medlemmar
Butiksförsäljningen uppgick till 3,3 Miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 98 miljoner kronor, eller 3 procent, vilket innebär att Konsum Värmland stärker sina sedan tidigare höga marknadsandel till 49,2 % (48,7)

– Ett antal av våra stora och viktiga butiker har varit lite av byggarbetsplatser, något som givetvis haft en inverkan på försäljningen. Samtidigt finns det butiker som haft en riktigt bra försäljningsutveckling. Glädjande är också framgångarna för vår egen livsmedelsindustri och att vi ökar våra marknadsandelar. Detta år har också startat mycket bra, något som bevisar att våra framtidssatsningar verkligen ger utväxling.

Antalet medlemmar fortsätter att öka. Under året har 3 682 nya medlemmar anslutit sig, vilket innebär att 127 763 värmlänningar är delägare i Konsum Värmland.

– Att medlemsantalet ökar år från år tolkar vi som att vi är på rätt väg i vår strävan att göra medlemsnytta. Dessutom fortsätter medlemsökningen även i år.

Framtidstro i Värmland
Inför det kommande året fortsätter man med det intensiva investerings- och utvecklingsprogrammet. Lagom till midsommar öppnas en ny storbutik i Sunne och i november öppnas två nya butiker i Kil och i Sysslebäck. I Arvika planeras det för en ny storbutik vid Falleberget på totalt 10 000 kvm, och i Torsby, Munkfors, Grums, Forshaga, Karlstad Degerfors och Karlskoga förs det förhandlingar angående tillbyggnader eller nybyggnationer.
Det ökande intresset för lokalt producerad mat har resulterat att man förlägger delar av charkproduktionen i Scan Västs tidigare lokaler i Kil. En enskild investering som bara den uppgår till ca 25 Mkr.

– Vid summering av fjolårets resultat ska man värdera att vi satsat oerhört offensivt, som vi kommer att dra nytta av under många år framåt. Dessutom har vi belastat årets resultat med hela 80 Mkr, som är av engångskaraktär. Med tanke på förutsättningarna är vi därför ganska nöjda med resultatet. Men det betyder inte att vi kommer slå av på takten i vår kostnadsjakt över alla områden i föreningen.

– Förutom att den höga investeringsnivån är bra för Konsum Värmland, gynnar den också hela landskapet. När vi, som en lokal förening, satsar pengar, ja då stannar också varenda krona i Värmland, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, tfn; 054-22 01 00 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02.

Verksamhetsberättelsen finns på vår hemsida; https://www.konsumvarmland.se/

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i ett 80 -tal försäljningsställen med olika profiler och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt MaxiMat, i Töcksfors och Charlottenberg, med inriktning mot Norgehandeln. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 128 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede.