Konsum Värmlands bokslut för 2005; Ökad försäljning, fler medlemmar och fortsatt god ekonomi.

Verksamhetsåret 2005 innebär att vi med bibehållen självständighet kan fortsätta den höga investeringsnivån och stärka upp den lokala profilen ytterligare, sade Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, i samband med att fjolårets bokslut presenterades.

Bakgrunden till Steve Fredrikssons uttalande är att Konsum Värmland, i en hårdare konkurrens med fler aktörer, minskade marginaler och en negativ befolkningsutveckling kan presentera en ökad försäljning tillsammans med ett positivt resultat. Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 2,9 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 107 miljoner kronor. Försäljningsökningen förklaras bland annat genom sammanslagningen med Konsumentföreningen Karlskoga men också att den egna livsmedelsindustrin har haft en bra utveckling i sin försäljning utanför föreningen, bland annat till Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg.
– Vissa butiker har mycket bra försäljningssiffror, medan andra har haft det besvärligare. Det är också värt att notera att vi även sänkt priserna mer än någonsin tidigare, till ett värde av 35 Mkr. Glädjande är också försäljningsframgångarna för vår egen livsmedelsindustri – DC.
Antalet medlemmar och delägare har också haft en positiv utveckling. Under året har 20 745 nya medlemmar anslutit sig, vilket innebär att 125 667 värmlänningar är delägare i Konsum Värmland. En av förklaringarna är sammanslagningen med Konsumentföreningen Karlskoga, men också att alltfler värmlänningar väljer att bli medlemmar.
– Att medlemsantalet ökar år från år tolkar vi som att vi är på rätt väg i vår strävan att alltid göra medlemsnytta.

Fortsatt god ekonomi
2005 års verksamhet innebär att Konsum Värmland har en fortsatt god ekonomi . Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 29 Mkr (39 Mkr). Resultatet för moderföretaget efter finansiella poster uppgick till 20 Mkr (37 Mkr), resultatet före skatt uppgår till 20 Mkr (52 Mkr), resultatet efter skatt uppgår till 36,2 Mkr (3,5 Mkr) och soliditeten har stigit till  54,2  % (43,4 %).
– Betydande strukturella kostnader, bland annat för sortimentsförändringar, har påverkat resultatet negativt. Vi är därför inte helt nöjda, även om årets resultat medger att vi har en fortsatt god ekonomi. Något som är viktigt med tanke på den offensiva investeringsstrategi som vi har framför oss.

Investeringar för 60 miljoner
Under förra året såldes bolagen som ägde shoppingdelen vid Bergvik köpcenter. Anledningen var att man ville koncentrera sina krafter till kärnverksamheten, som är att driva detaljhandel. Dessutom har det genomförts om- eller tillbyggnader i butikerna i Årjäng, Palmviken i Arvika, Svanskog och Storängen i Karlskoga. Dotterföretaget XL-Mat öppnade, via övertagande av en tidigare Konsumbutik, en ny enhet i Töcksfors med inriktning på Norgehandeln och Pekåskedjan övertog två butiker; Våxnäs i Karlstad samt Degerfors. Vid den egna livsmedelsindustrin, DC, investerades det i ett nytt fryslager och ny maskinell utrustning i bageriet och charkfabriken. Sammantaget har man investerat i mark, anläggningar och inventarier för 60 Mkr.
– Under året har vi prioriterat utvecklings- och förnyelsearbetet för våra butiker. Men vi tror också på en framtid för lokal livsmedelsproduktion här i Värmland. Det är en av anledningarna till investeringarna på 33 Mkr, bara inom vår egen livsmedelsindustri.

Modernt affärssystem
Under året intensifierades arbetet med att införa ett helt nytt affärssystem. Detta innebär att Konsum Värmland kommer få ett av marknadens modernaste system, vilket bland annat medför en mycket bra kontroll över föreningens totala varuflöde.
– Med hjälp av det nya affärssystemet kan vi förenkla många processer inom det totala varuflödet. Det kommer att ge oss nya möjligheter till effektiviseringar och rationaliseringar med en bibehållen kundnytta.

Strategier och kostnadsjakt inför framtiden
Inför framtiden planeras ett mycket intensivt investerings- och utvecklingsprogram. I Kristinehamn pågår en utbyggnad av stormarknaden med ytterligare 2 500 kvm där man bland annat tillför varugrupper såsom bygg- och trädgård. Namnet på den nya stormarknaden kommer att bli Coop Forum Kristinehamn. Under året kommer också nya butiker att stå klara i Mitticity i Karlstad centrum och Nolgård på Hammarö. Dessutom pågår planeringsarbeten för nyetableringar i Arvika, Sysslebäck, Sunne och på tre platser i Karlstad. Om- eller tillbyggnader planeras i Torsby, Kil, Degerfors, Björneborg, Nykroppa, Säffle, Grums och Karlskoga. Den totala investeringsnivån beräknas uppgå till 400 – 500 Mkr före år 2008.
– För att en lokal förening ska fortsätta att vara framgångsrik på en begränsad marknad måste vi vara lika offensiva och effektiva som våra nationella och internationella konkurrenter. Förutom den långsiktiga butiksstrategin kommer vi under året att fortsätta kostnadsjakten över alla områden i föreningen.
–  Konsum Värmland ska fortsätta som en självständig lokal förening. Vi har en stark framtidstro och alla förutsättningar att behålla och förstärka föreningens starka position, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information kontakta, Konsum Värmlands VD/koncernchef Steve Fredriksson, tfn: 054 – 20 01 00 eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02 eller 070-601 71 52.

Verksamhetsberättelsen hittar ni på vår hemsida; www.konsumvarmland.se

Fakta Konsum Värmland
Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 74 försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 126 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 2,9 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se. Kontakt Konsum Värmland; info@konsumvarmland.se

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 74 försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 126 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 2,9 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se. Kontakt Konsum Värmland; info@konsumvarmland.se