Konsum Värmland vill sälja mer Värmlandsgris

Avräkningspriset på importerat fläskkött har sjunkit kraftigt som en effekt av dioxinskandalen i Tyskland. Detta har föranlett lönsamhetsproblem för den svenska grisnäringen. Konsum Värmlands dotterföretag Värmlands Chark AB kommer därför att fortsätta det intensiva arbetet med att öka andelen lokalproducerat på de värmländska matborden.

jespergunnarssonberg

Jesper Gunnarsson Berg är VD för Värmlands Chark AB

– Merparten av det färska fläskkött som säljs i Konsum Värmlands butiker kommer från Värmlandsgrisen. Medlemmar som vill stötta de värmländska grisgårdarna är därför välkomna till någon av våra butiker, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson

Leveranser från värmländska gårdar
Konsum Värmland har, via sitt dotterföretag Värmlands Chark AB, tecknat avtal med ett 20-tal gårdar runt om i Värmland. Varje vecka inkommer cirka 600 djur till anläggningen i Karlstad.

– Än så länge har vi inte sett att värmländska volymer ersatts av importerat fläsk. Vi på Värmlandschark kommer att satsa på fortlöpande kampanjer och erbjudanden som ska bibehålla och öka det stora intresset för den lokala uppfödningen. Vi har inte för avsikt att minska volymen på Värmlandsgrisar, säger VDn Jesper Gunnarsson Berg.

Tydlig ursprungsmärkning
För att kunderna ska kunna göra medvetna val är det viktigt med en tydlig märkning. Det färska fläskköttet från den kvalitetssäkrade Värmlandsgrisen har därför en mycket tydlig spårbarhet. En märkning som går längre än vad som myndigheterna föreskriver.

– Vi är själva en lokal producent. Det ligger därför i vårt intresse att sälja så mycket lokalproducerat som överhuvudtaget är möjligt. Vi kommer successivt att förbättra informationen runt våra produkter ytterligare, så det lokalproducerade ska vara det självklara alternativet på de värmländska matborden, avslutar Jesper Gunnarsson Berg.

Fakta
Genom kvalitetssäkrad Värmlandsgris har du löfte om att;
• Grisen är uppfödd och uppvuxen i Värmland
• Samtliga uppfödares besättning är anslutna till Svenska Djurhälsovårdens förebyggande hälsoprogram
• Samtliga uppfödare är tredjepartscertifierade
• Samtliga grisar är lösgående
• Samtliga grisar har tillgång till strö, t ex halm samt dagsljus
• Grisarna är märkta med gårdens nummer vid transport så att en fullständig spårbarhet finns.
• Alla transporter sker med utbildade och certifierade (TIA) transportörer.
• Besättningarna är öppna för besök för både butikspersonal och medlemmar efter överenskommelse med djurägare
• Slakten sker i Skara, som är kvalitetssäkrad enligt fastställda normer.
• Vid Värmlandscharks anläggningar i Karlstad och i Kil, som är
EU-godkända, jobbas det med livsmedelssäkerhet efter fastställda
principer (HACCP).
• Daglig styckning sker av utbildad och kunnig personal
• Kvalitetssäkrad Värmlandsgris konsumentpackas av Värmlandschark i
livsmedelsatmosfär för att hålla en hög kvalitet ändå ut till konsument
• Varje konsumentförpackning märks med speciella etiketten (Logotypen)
för att garantera att innehållet kommer från de utvalda gårdarna.
• Lokal representant från Värmlandsgrisen finns ansluten till alla Konsum Värmlands butiker
• Avstämningsmöte med uppfödare på gårdarna sker minst två gånger per
år, tillsammans med Värmlands Chark AB och Konsum Värmland.

För ytterligare fakta, se gärna; www.varmlandschark.se eller www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta;
VDn för Värmlands Chark AB Jesper Gunnarsson Berg, tfn; 054-220161 eller
Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102