Konsum Värmland vill bygga ny storbutik vid Falleberget i Arvika – Vi har alltid haft en stark ställning i Arvika.

Nu vill vi utveckla handeln ytterligare, och är därför intresserade att etablera en helt ny storbutik vid området Falleberget strax utanför Arvika centrum, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

Konsum Värmland har sedan 1995 drivit två Stormarknader, Palmviken och Styckåsgatan, inte långt ifrån varandra. Bägge butikerna har haft en mycket positiv utveckling, vilket är en av förklaringarna till Konsums starka position. Men nu ser man alltså ytterligare möjligheter att utveckla Arvika som handelsort. Vid området Falleberget, strax utanför Arvika, vill man öppna en helt ny storbutik på cirka 8 000  – 10 000 kvm.

– Utvecklingen går hela tiden mot större och större butiker. Nu vill vi vara med att bidra till att utveckla Arvika som handelsort.

– Exakt vilka branscher det handlar om är i skrivande stund inte fastställt, även om vi redan nu kan avslöja att det, förutom dagligvaror, även handlar om så kallade sällanköpsvaror. Det är också alldeles för tidigt att säga hur utformningen kommer att bli för våra övriga stormarknader. Men vi räknar med att intresset för Arvika som handelsort kommer att öka betydligt.

Framtidssatsning
Utöver nybyggnadsplanerna i Arvika har Konsum Värmland mycket på gång runt om i Värmland. Under förra året slog man upp dörrarna för en utbyggd butik i Svanskog, och i Karlskoga. Man har också byggt om butiken i Charlottenberg, och öppnat en ny enhet i Töcksfors, XL-Mat. Vidare har man fördubblat butiksytan i Årjäng och investerat i en ny jättefrys vid livsmedelsindustrin i Karlstad. Nyligen påbörjades en utbyggnad vid Konsum Stormarknad Kristinehamn, samtidigt som det är klart med nya butiker i Sunne, Sysslebäck, centrala Karlstad och vid Nolgård på Hammarö.

– Nya internationella detaljhandelskedjor finns i Värmland, och fler är på väg. För att på sikt kunna behålla vår livsmedelsanläggning med en mängd lokala underleverantörer måste vi fortsätta att expandera i butiksledet med nya lägen eller utbyggnader.

– Vi investerar över hela länet. Samtidigt är det viktigt för oss att vara med att expandera på de platser det finns tillväxt. Och det gör det i Arvika, avslutar Klas Olsson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn, 054-220102 eller 070-6017152