Konsum Värmland tar över sortiment och lokal när Libris avvecklar bokhandelsverksamheten.

För att helt koncentrera sig på förlagsverksamheten har Libris Media AB beslutat att minska sitt engagemang i bokhandelsverksamheten. I Karlstad betyder det att bokhandeln läggs ned, och att Libris sortiment, med inriktning på kristen litteratur, flyttas till Domus Bok. Dessutom övertages lokalen av Konsum Värmland för annan verksamhet.

Innan vi avvecklar en Libris bokhandel, vill vi starta ett framtidsinriktat samarbete med en betydande bokhandel på samma ort. I Karlstad känns detta speciellt viktigt eftersom Libris bokhandel genom åren utvecklat ett stort kontaktnät i hela Värmland och Dalsland, säger Sören Liljedahl, VD i Libris Media AB.

Efter ingående samtal och förhandlingar har Libris Media bestämt sig för att Domus Bok är bästa alternativet för att inrymma sortimentet

Den kristna litteraturen är omfattande och med hjälp av Libris Media kan vi snabbare bli bättre inom detta område och vara väl rustade när vi får större utrymmen i den planerade gallerian “Mitt-i-city”, säger avdelningschef Stig Eklund på Domus Bok.

Konsum Värmland tar över lokalen
Konsum Värmland kommer att ta över hyreskontraktet på Libris Bokhandels lokal. Den totala säljytan är på ca 100 kvm och är belägen i bästa centrumläge.

Efter Domusbranden är vi i behov av lokaler i centrum. Exakt vad och vilken utformning verksamheten kommer att bli är i dagsläget inte klart, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Utförsäljning
För att överflyttningen av sortimentet ska ske så smidigt som möjligt kommer en utförsäljning, framförallt av det profana sortimentet, att ske vid Libris Bokhandel med start tisdag den 15/2. Detta kommer också att annonseras via dagspress.

Vi bedömer att samarbetet med Domus Bok är det bästa alternativet för vårt unika sortiment, avslutar Sören Liljedahl.

– – –

Libris Media AB ger ut böcker och studiematerial för barn, ungdom och vuxna som vill fördjupa sig i kristna värderingar och tankar. Därutöver har Libris Media AB bedrivit boklådor i Karlstad, Skara, Norrköping, Västerås, Malmö och Örebro. Butiken i Örebro kommer dock att leva kvar även i framtiden i Libris Medias regi. Västeråsbutiken lever kvar som en avdelning i en annan bokhandel och Norrköpingsbutiken kommer att drivas vidare på franchisningsbasis. Omsättningen för bokhandelsverksamheten uppgick 1998 till ca 20 Mkr och det totala antalet anställda till elva personer. Två personer kommer att beröras av nedläggningen i Karlstad.

För ytterligare information kontakta;
Libris Medias VD Sören Liljedahl 019 – 208400
Konsum Värmlands VD Leif Olsson 054-220100 eller
informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152