Konsum Värmland öppnar en ny butik med inriktning till Norgehandeln; Charlottenberg Supermarket – ett helt nytt koncept

Konsum Värmlands helägda dotterföretag Gränsköp Värmland AB, driver sedan tidigare Maximat i Töcksfors och Charlottenberg, två välrenommerade och framgångsrika butiker med en tydlig inriktning gentemot Norgehandeln. I samband med nyinvigningen av Shoppingcentrat öppnas idag ytterligare en storbutik i ett nytt koncept; Charlottenberg Supermarket.

Charlottenberg Supermarket är en helt ny profil inom Konsum Värmland och dotterföretaget Gränsköp Värmland AB. Den nya butiken har en totalyta på cirka 3 200 kvm, och presenterar cirka 6 000 artiklar som är speciellt utarbetade för den alltmer expanderade Norgehandeln.

– Som komplement till framgångsrika MaxiMat kan vi nu också erbjuda en butik med ett kundvarv och sortiment som innebär att man snabbt, enkelt och ekonomiskt kan handla det mesta, som framförallt våra norska grannar efterfrågar, säger VDn för Gränsköp Värmland AB Torbjörn Swartz.

Investering på cirka 30 Mkr
Efter investeringar på cirka 30 Mkr, erbjuder den nya butiken rena och raka gångar, där stor tonvikt har lagts på färskvaror och inte minst generöst tilltagna frysutrymmen. Butiken är belägen i Charlottenbergs Shoppingcenter som kraftigt expanderat under de senaste fem åren.

– Efter de senare årens framgångar för MaxiMat, ser vi stora utvecklingsmöjligheter för ytterligare ett koncept, menar Torbjörn Swartz. Charlottenbergs Shoppingcenter, där våra butiker ligger, har också expanderat vilket ytterligare ökar attraktionsgraden för Charlottenberg som handelsort.

Charlottenberg Supermarket blir det fjortonde konceptet inom koncernen. Något som är ganska ovanligt inom detaljhandeln, men som blivit signifikativt för Konsum Värmland.

– Vi vill erbjuda något för alla inriktningar. I Charlottenberg erbjuder vi som exempel två profiler, MaxiMat och Charlottenberg Supermarket, med inriktning mot Norgehandeln, och för de boende på orten finns Coop Konsum. Vår bredd i våra butiksprofiler är en viktig del i förklaringen bakom Konsum Värmlands höga marknadsandelar, avslutar Steve Fredriksson, VD och koncernchef för Konsum Värmland.

För ytterligare information,Kontakta Torbjörn Swartz, VD för Gränsköp Värmland AB, tfn; 070-520 05 99, eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102

För ytterligare information, se gärna www.konsumvarmland.se eller www.maximat.se