Konsum Värmland investerar 60 Mkr när

bjorn-steve

Chefen för Obs! Bergvik Björn Svanegård tillsammans med Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Obs! Bergvik blir landets största och modernaste stormarknad
Konsum Värmland investerar cirka 60 Mkr i en total ombyggnad av Obs! Bergvik i Karlstad.
En ny entré vid det nordvästra hörnet mot Skutberget, större ytor och en total inre omställning kommer att skapa en av landets största och modernaste stormarknader.

Omställningen har redan pågått under en period. Bland annat har kassalinjen flyttats, den nya byggentrén har påbörjats och ShopExpress har införts. Nu går man vidare i ett omfattande ombyggnads- och omställningsarbete. Ett arbete som beräknas vara helt färdigställt i slutet av maj.

– Konsum Värmland har varit initiativtagare till Bergvik köpcenter. Nu går vi vidare med att utveckla handeln i området, men denna gång koncentrerar vi oss fullt ut på vår egen stormarknad, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.


Ny entré och byggmarknad
Utvändigt är det den nya byggentrén som blir mest uppseendeväckande. Den är vänd mot det nordvästra hörnet mot Skutberget. När man passerat entrén kommer man att mötas av en helt ny byggavdelning med ny disponering, större ytor, utökat sortiment och med förbättrade utlastningsmöjligheter för kunderna.

– Intresset för byggavdelningen har ökat betydligt under de senaste åren. Det tar vi fasta på och utvecklar och förnyar oss på området ytterligare. Just tillgängligheten med en ny entré och varuutlämning, i kombination med ett utökat sortiment kommer att göra oss ännu bättre gentemot hemmafixaren.

Total omställning
På samtliga övriga avdelningar kommer en total omställning att ske. Stormarknaden kommer att utrustas med en toppmodern inredning i form av hyllor, montrar, kylinredning och frysar. Man utvecklar och förnyar avdelningarna för media, belysning, kläder, skor, sport och fritid  – för att bara nämna några exempel. Livsmedelsavdelningen kommer att utrustas med stora manuella avdelningar, samtidigt som man behåller valfriheten mellan märkes- och lågprisvaror. Närheten till den egna livsmedelsindustrin i Karlstad garanterar också ett av marknadens bredaste utbud av lokalt producerade varor.

– Utan att gå in på detaljfrågor törs vi redan nu utlova en färskvaruavdelning som kommer att slå det mesta. Samtidigt kommer vi att utöka ytorna och sortimentet för det totala livsmedelssortimentet, säger chefen för Obs! Bergvik Björn Svanegård.

Större ytor

I samband med ombyggnaden flyttar man också kassalinjen, lagerytor, kundtjänst och returglashanteringen. Sammantaget kommer den totala omställningen att skapa en utökad yta på cirka 1 500 kvm. En del behåller man själv, men man kommer också att se nya hyresgäster.

– Det är ännu inte helt klart vilka hyresgäster det kommer att handla om. Men intresset för läget är mycket stort, så det kommer absolut att bli intressenter som ökar attraktionskraften, säger Steve Fredriksson.

Coop Forum – en del av Konsum Värmland
I samband med nyöppningen i slutet av maj kommer Konsum Värmland att profilera den nya stormarknaden som Coop Forum. Byggavdelningen får en egen profil och färgsättning och kommer att heta Coop Bygg.

– Vi kan redan utlova en av landets största stormarknader i sitt slag. Ambitionen med ombyggnaden är också att Konsum Värmland ska presentera Värmlands bästa och modernaste stormarknad.

Värmländsk framtidstro
Storsatsningen på Bergvik är ytterligare en i en lång rad. Under förra året slog man bland annat upp portarna för Konsum City i Karlstad, Coop Extra i Hammarö, Coop Forum i Kristinehamn och MaxiMat i Charlottenberg. Dessutom har det öppnats nya butiker för fackhandeln, Mansion, Affection och Domus Optik. Man har också satt spaden i marken för en ny butik i Sunne. I Kil och Sysslebäck har man långt gånga planer på nybyggen. Inom en treårsperiod beräknas investeringarna att uppgår till 400 – 500 Mkr.

– För att behålla vår starka position måste vi hela tiden förändra och förnya oss. När vi investerar hamnar dessutom varenda krona i Värmland, avslutar Steve Fredriksson.

Fakta Obs! Bergvik
Bergvik Köpcenter kom till 1982 genom Konsum Värmlands initiativ att öppna Obs! Området har därefter utvecklats till att idag vara en av landets attraktivaste köpcenter. Obs! Bergvik har en totalyta på ca 21 000 kvm, öppettiderna är måndag-fredag 7-22, lördag, söndag 8-22. Stormarknaden sysselsätter cirka 200 personer.

Konsum Värmland
, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i ett 80 -tal försäljningsställen med olika profiler och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt XL-Mat och MaxiMat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 127 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljarder kronor (31/12 2005). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede.

För ytterligare information, kontakta; 
Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson, tfn; 054-22 01 00, chefen för Obs! Bergvik Björn Svanegård, tfn 054-22 04 20 eller informationschef Klas Olsson 054-22 01 02 eller 070-601 71 52