Konsum Värmland har träffat samarbetsavtal med Posten

För att sprida postservicen inom de vanligaste postärendena har Konsum Värmland träffat avtal med Posten.

Avtalet innebär att postärenden av olika nivåer kommer att kunna erbjudas på sammanlagt tio konsumbutiker runt om i landskapet. Sedan tidigare har Konsum Värmland, via fyra butiker i Karlskoga, erbjudit postservice, som benämnts ”Postombud”. Detta har gjorts i samarbete med Posten, vilket innebär in- och utlämning av både brev och paket. Dessutom erbjuder man en hel del av postens sortiment till försäljning. Nu väljer man alltså att förlänga avtalet för de fyra butikerna i Karlskoga, och dessutom, med start i februari 2006, att erbjuda samma service i Konsumbutikerna i Björneborg, Nykroppa, Åmotfors och Konsum Stormarknad Säffle.
– Der nya avtalet med Posten ger Konsum Värmland förutsättningar att erbjuda en förbättrad samhällsservice på totalt fler orter, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Fler utlämningsställen för paket
Även i den lilla orten Stöllet, i norra Värmland, har man sedan tidigare ett samarbete med Posten. Samarbetet har inneburit att man, förutom försäljning av frimärken, även erbjudit utlämning av postpaket. Denna service kommer att fortsätta för att, från och med februari månad, utökas till Konsumbutikerna i Svanskog och Skillingsfors, medan man i butiken i Lysvik kommer att hänvisa till Sunne eller lantbrevbäraren.
– Utan ersättning från Posten säljer vi sedan tidigare frimärken på samtliga Konsumbutiker i Värmland. Men tack vare avtalet får vi möjlighet till ett fördjupat samarbete med Posten, menar Steve Fredriksson.
Även hos Posten är man nöjda med samarbetsavtalet med Konsum Värmland. Inte minst med tanke på den spridning som butikerna har över Värmland, och att öppettiderna är bättre än de tidigare postkontoren kunde erbjuda.
– Samarbetet med Konsum Värmland är långsiktigt. Det kommer att innebära en stabil, utvecklande och bra lösning för många av våra kunder. avslutar Klaes Lindau, på Posten Marknad & Försäljning.

För ytterligare information, kontakta, Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02 eller 070-601 71 52. E-post; info@konsumvarmland.se  eller Klaes Lindau, Posten Marknad & Försäljning, tfn; 0570-196 09 eller 070-980 35 94. E-post; klaes.lindau@posten.se